Vacatures

Niveau B - Statutair: ICT - gespecialiseerd

Jobomschrijving

 • Je behoort tot het administratief en logistiek kader (niveau B) en draagt de graad “consulent".
 • Je staat onder het gezag en de rechtstreekse leiding van de directeur communicatie & beleid.
 • Je bent IT-verantwoordelijke (technisch beheerder) binnen de zone en tevens de sturende en stuwende kracht achter de implementatie, uitbouw en evaluatie van het beleid inzake informatisering.
 • Jouw primaire taak is het uitvoeren van het zeer diverse takenpakket horende bij de dienst Telematica onder het rechtstreekse gezag van het diensthoofd.
 • Je volgt nauwgezet de evoluties met betrekking tot de wetgeving en je informeert jouw dienstverantwoordelijke over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van het betreffende werkveld.
 • Je beheert de toegewezen deelaspecten en staat in voor de verdere ontwikkeling ervan.
 • De gewone diensturen zijn in principe de kantooruren. Indien de omstandigheden dit vereisen ben je echter ook bereid tot het leveren van onregelmatige diensturen.
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor je vakdomein voor externe en interne klanten.
 • Je neemt deel aan de beurtrol “bereikbaarheid en terugroepbaarheid” in het kader van de permanentie op het vlak van telematica (24/24 uur en 7/7 dagen).
 • Je neemt deel aan werkvergaderingen en opleidingen die een meerwaarde zijn bij het uitoefenen van jouw job.
 • Je bent houder van of je bent bereid tot het behalen van: het brevet evaluator, het brevet technisch beheerder.

De selectiemodaliteiten, gewenst profiel en voordelen kunnen geraadpleegd worden via JOBPOL. Uiterste inschrijvingsdatum 10 juli 2022 

Niveau C - Statutair: Polyvalent administratief medewerker

Jobomschrijving

 • Je behoort tot het administratief en logistiek kader (niveau C) en draagt de graad “assistent”.
 • Jouw primaire opdracht is het uitvoeren van administratieve taken ten behoeve van jouw dienstverantwoordelijke.
 • Je neemt deel aan de administratieve onthaalfunctie.
 • Je werkt in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld rekening houdende met de ter zake geldende wettelijke normen en voorschriften. Indien de omstandigheden dit vereisen ben je echter ook bereid tot het leveren van onregelmatige diensturen.
 • De gewone diensturen zijn in principe de kantooruren

De selectiemodaliteiten, gewenst profiel en voordelen kunnen geraadpleegd worden via JOBPOL. Uiterste inschrijvingsdatum 10 juli 2022 

Vacatures!