Missie, visie,waarden

logo rond

Vertrekkend vanuit onze missie bepaalden we onze visie en waarden:

MISSIE

"Moeder waarom leven wij?"

De politiediensten staan permanent in voor een correct en veilig verloop van de samenleving.

VISIE

Hoe pakken we dit aan?

  • Gelijkwaardige behandeling
  • Preventieve aanpak als vertrekpunt
  • Handhaving (repressief) als het moet
  • Respect voor ALLE regels
  • Samenwerking in het belang van iedereen en met partners

WAARDEN

Waar houden wij aan?

Eerlijk, respectvol en rechtvaardig handelen als (politie)mens ten dienste van de mensen en onze overheden.

De visie, missie en waarden van de politiezone Regio Rhode & Schelde worden samengevat in onze slogan:

Uw veiligheid, onze opdracht!