Nieuws

Politiezone Regio Rhode & Schelde zet het nieuwe jaar in met camera’s

De politieraad neemt zich voor om gedurende deze legislatuur, € 1.900.000,- te investeren in een cameraproject in onze gemeentes Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele. De vier gemeenten bestrijken een groot grondgebied van 120 km² en met bijna 600 km wegennet voorzien van tal van op- en afrittencomplexen van snelwegen.

Op basis van een duidelijk beleidsplan werd een project uitgeschreven om de strategische keuzes inzake onveiligheid efficiënter aan te pakken en deze investeringen te koppelen aan een financiële meerjarenplanning. Dit hele project kreeg de naam “HAVIK” verwijzend naar de roofvogel gekend om zijn scherpe blik. De politiezone wil met dit netwerk de belangrijkste fenomenen aanpakken zowel op het vlak van verkeer als op het vlak van overlast en inbraken.

Het gaat om overlastcamera’s, bewakingscamera’s, ANPR-camera’s en snelheidscamera’s. In een overleg tussen de vier gemeenten en de politie zullen keuzes gemaakt worden welke soort camera’s, waar zullen ingezet worden. De vier verschillende camera’s zullen vervolgens door de firma Jacobs & Seris geplaatst worden.

Sinds enkele jaren zet de politiezone reeds twee mobiele ANPR-camera’s, geplaatst op anonieme voertuigen, in. Een ANPR-camera leest de karakters van de nummerplaten van voertuigen en koppelt deze aan diverse databanken. Zo kan de patrouille onmiddellijk zien of een voertuig gebruikt werd voor inbraken of bijvoorbeeld niet verzekerd is. De successen met deze mobiele camera’s zijn spectaculair zowel op vlak van het innen van onbetaalde boetes als op vlak van het vatten van verdachten op heterdaad. Tal van inbraakreeksen werden zo voorkomen.

Het cameraproject zal eveneens ingezet worden om overlastproblematieken het hoofd te bieden. Verplaatsbare overlastcamera’s zullen gebruikt worden om de meest storende vormen van overlast aan te pakken. Uit de recente veiligheidsmonitor blijkt immers dat vele burgers zich blijven ergeren aan overlast zoals sluikstorten, fietsdiefstallen… enzovoorts. Ook bij de grote evenementen binnen de politiezone zal de politie gebruik maken van deze cameratechnologie.

In de komende jaren zullen op nog meer zwarte punten snelheidscamera’s ingezet worden al dan niet onder de vorm van trajectcontroles. Zware voeten zijn bij deze gewaarschuwd! Naast de vaste snelheidscamera’ zullen de verplaatsbare snelheidscamera’s verder ingezet worden.

De korpschef is bijzonder opgetogen met deze belangrijke investering in deze nieuwe technologische middelen om de onveiligheidsproblemen nog efficiënter te kunnen aanpakken. Net na de jaarwisseling mocht hij, samen met de leden van het politiecollege en zijn directiemedewerkers de nieuwe controlekamer in gebruik nemen.

De komende weken zullen op de belangrijkste invalswegen de borden met de pictogrammen, verwijzend naar het gebruik van camerabeelden, te zien zijn.

Het politiecollege, de politieraad en de politie willen samen met dit hele project bijdragen tot een veilige en leefbare omgeving in onze gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele.

Beste wensen!

Vuurwerk op nieuwjaarsnacht

Wat is er toegestaan in de politiezone Regio Rhode & Schelde?

Naar aanleiding van het verschijnen van het vuurwerkdecreet van 26 april 2019, waarbij wordt uitgegaan op een totaalverbod op het gebruik van vuurwerk, werd onze algemene politieverordening van 2015 inzake het gebruik van vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht aangepast middels een besluit van de burgemeester.

Dankzij deze aanpassing zullen de inwoners van Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele tijdens de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2020, tussen middernacht en 01.00 uur vuurwerk mogen afsteken in hun tuin. Hiervoor is geen voorafgaandelijke schriftelijke vergunning vereist. Deze uitzondering geldt echter niét voor vuurwerk op het openbaar domein of voor vuurwerk door professionelen, waarvoor wel een aanvraag moet worden ingediend en de burgemeesters een vergunning dienen af te leveren. Wensballonnen oplaten blijft te allen tijde verboden.

In het kader van de openbare veiligheid en gezondheid wijzen de burgemeesters van onze politiezone op de te hanteren veiligheidsregels zoals ze door FOD. Economie wordt voorgesteld in hun preventiefolder: ‘Verknal uw feest niet – Gebruik uw vuurwerk veilig’ (zie bijlage). Daarnaast raadt men particulieren die vuurwerk wensen af te steken in hun tuin aan om in het bezit te zijn van een BA-verzekering (familiale). Voorts wordt er ook aanbevolen om voor geluidsarm vuurwerk te opteren.

Nieuwe buurtinformatienetwerken operationeel!

De bestrijding van woninginbraken is voor de politiezone Regio Rhode en Schelde één van de voornaamste prioriteiten. Preventie en meer bepaald buurtinformatienetwerken (BIN's) zijn belangrijke schakels in deze strijd. Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, de lokale politie en de bestuurlijke overheid met als doel de veiligheid te verhogen, aan informatie-uitwisseling te doen en de samenhang in de buurt te versterken.

Om onze politiezone nog beter te wapenen tegen woninginbraken en criminaliteit in het algemeen, werd er begin 2019 in het politiecollege beslist om in de volledige zone aan alle inwoners de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten bij een buurtinformatienetwerk. Onlangs werd deze dekking van de volledige politiezone met buurtinformatienetwerken gerealiseerd. Hiertoe werden enkele nieuwe BIN's worden opgericht, namelijk: BIN Merelbeke Centrum-Lemberge, BIN Balegem en BIN Gijzenzele-Landskouter. Daarnaast werd BIN Kwenenbos uitgebreid met de deelgemeenten Bottelare, Munte, Schelderode en Melsen en kreeg de nieuwe naam BIN Merelbeke-Zuid.

Agenda politieraad 23 oktober 2019

Op woensdag 23 oktober 2019 om 19u komt de politieraad van de politiezone Regio Rhode & Schelde samen in het gemeentehuis van Merelbeke.

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting: