Nieuws

Agenda politieraad woensdag 30 september 2020

Op woensdag 30 september 2020 om 19u komt de politieraad van de politiezone Regio Rhode & Schelde samen in het gemeentehuis van Melle.

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

 1. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 24 juni 2020.
 2. Goedkeuring interzonaal samenwerkingsakkoord FOCUS PZ Antwerpen voor de module WOCODO (woonstvastelling digitaal/controle domicilie).
 3. Kennisgeving van de verhuis van die dienst drugpunt naar het Bruinbos (nieuwbouw OCMW Merelbeke).
 4. Stand van zaken van de genomen beslissingen doorhet politiecollege betreffende de coronamaatregelen.(toelichting van de zonale cijfers en het handhavingsbeleid)
 5. Eedaflegging van 2 operationele personeelsleden ten behoeve van de interventiedienst (onder voorbehoud van slagen)

De dossiers liggen ter inzage bij hoofdcommissaris Yves Asselman, Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke. (Graag op voorhand afspraak maken met de dienst personeelszaken 09/363.71.71).

Terug naar school, de politiezone Regio Rhode & Schelde houdt een extra oogje in het zeil!

Het nieuwe schooljaar gaat volgende week van start. Dit zorgt voor een pak meer (jonge) fietsers en voetgangers in Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Nog meer dan anders zullen automobilisten extra voorzichtig moeten zijn.

Zoals elk jaar zet de politiezone Regio Rhode en Schelde bij de start van het schooljaar in op extra aanwezigheid en toezicht aan de scholen. We helpen de jonge leerlingen om veilig over te steken en wijzen hun ouders op de parkeerregels in de omgeving van scholen. Daarnaast wordt er gecontroleerd op het correct gebruik van kinderzitjes en het dragen van de gordel. En wanneer de donkere maanden zich aandienen, zal er opnieuw veel aandacht aan fietsverlichting geschonken worden tijdens onze jaarlijks actie ‘lichten aan, veilig op de baan’.

Tenslotte zullen er op de gevoelige plaatsten de komende weken ook gerichte snelheidscontroles uitgevoerd worden in de diverse schoolomgevingen op ons grondgebied.

Aanpassing mondmaskerplicht en evenementen vanaf 1 september

De vier burgemeesters van de gemeenten Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele van onze politiezone maakten een evaluatie van de lokale maatregelen in functie van de conclusies van de Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus 2020.

1. Mondmaskerplicht aangepast en versoepeld

De algemene verplichting om een mondmasker te dragen binnen de politiezone Regio Rhode & Schelde werd aangepast en versoepeld:

 1. Je bent verplicht om steeds een mondmasker bij je te hebben
 2. Je draagt dit mondmasker op drukke plaatsen of op plaatsen waar de social distancing niet kan worden gewaarborgd.
 3. Uiteraard draag je het mondmasker ook waar dit volgens de federale regels verplicht is, o.a. :
 • Het openbaar vervoer (de verplichting geldt bij het betreden van het station of halte)
 • Winkels, winkelcentra, winkelstraten en markten
 • Openbare gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek
 • Musea en bibliotheken
 • Bioscopen, theater- en concertzalen 
 • Kerken
 • Kapsalons en schoonheidsspecialisten
 • Bankkantoren
 • Woonzorgcentra
 • In de horeca (behalve wanneer je aan tafel zit)
 • Op evenementen, zowel binnen als buiten

Deze aanpassingen worden van toepassing zodra de burgemeesterbesluiten van onze vier gemeenten verschijnen.

2. Evenementen opnieuw mogelijk vanaf 1 september

Vanaf 1 september 2020 zijn evenementen opnieuw toegelaten. De voorafgaandelijke goedkeuring door de lokale besturen en het respecteren van de veiligheidsvoorschriften blijft evenwel van toepassing. De aanvragen kunnen net zoals voorheen via de respectievelijke websites van de gemeenten ingediend worden.

Deze principes zullen worden geformaliseerd in twee nieuwe besluiten van zodra een nieuwe ministerieel besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is gepubliceerd.

De burgemeesters van Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele  waarderen ten zeerste de vele inspanningen van hun inwoners om de maatregelen zo goed als mogelijk op te volgen en blijven verder alert teneinde de gezondheid van de 68.000 inwoners van de gehele politiezone te vrijwaren!

 

1 kg speed aangetroffen bij controle – twee verdachten aangehouden

Persmededeling parket Oost-Vlaanderen:

Afgelopen zaterdag 13 juni 2020 werd in Merelbeke bij een controle door agenten van PZ Rhode & Schelde op de achterbank van een voertuig 1 kg speed en een aantal zakjes cannabis aangetroffen. Het parket werd ingelicht en de twee inzittenden werden gearresteerd.

In opdracht van het parket werd op het adres van de verdachten een huiszoeking uitgevoerd waarbij bijstand was van politie Deinze-Zulte-Lievegem. Bij de huiszoeking werden drugs (speed en cannabis), geld en diverse voorwerpen in beslag genomen.

Het parket vorderde een onderzoeksrechter. De verdachten, twee mannen van resp. 23 en 31 jaar met de Poolse nationaliteit uit Deinze, werden zondag 14 juni 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Ze werden beiden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De raadkamer in Gent besliste dat beide verdachten aangehouden blijven.

De speed pedelec - met welke verplichtingen en regels moet je rekening houden?

Door de coronacrisis werd de fiets door veel pendelaars (her)ontdekt. Hierbij nemen ook elektische fietsen en speed pedelecs een steeds prominentere plaats in. We zetten daarom enkele verplichtingen en regels specifiek voor speed pedelecs op een rijtje.

Snelle elektrische fietsen met een ondersteuning tot maximaal 45 km/u staan in het verkeersreglement (de wegcode) gecatalogeerd als ‘bromfiets’. Dit is zo bepaald in de Europese regelgeving. In België heeft men hiervoor een nieuwe categorie van bromfietsen in het leven geroepen, de ‘bromfiets klasse P’ (voor ‘speed Pedelec’).

Wat zijn de verplichtingen voor speed pedelecs?

 • De fiets dient ingeschreven te worden bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), net als auto’s en wordt dan ook voorzien van een nummerplaat.
 • Het dragen van een fietshelm is verplicht. 
 • Men moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
 • Bij een speed pedelec is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen verplicht wanneer de motor autonoom kan werken zonder te trappen.

De gewone elektrische fietsen – waarvan de trapondersteuning stilvalt boven 25km/u – vallen niet onder deze regels.

Mogen speed pedelecs op het fietspad rijden?

De snelle elektrische fietsers kunnen vrij kiezen om op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u het fietspad te gebruiken. Ligt de opgelegde snelheid hoger, dan zijn fietspaden in principe verplicht. 

De situatie kan echter plaatselijk gewijzigd worden. Zo kan iedere wegbeheerder zelf bepalen waar een speed pedelec mag rijden, d.w.z. het Gewest op gewestwegen, de Vlaamse Waterweg voor jaagpaden langs rivieren en kanalen of de gemeente voor alle andere wegen. Deze uitzonderingen zijn herkenbaar aan een verkeersbord met het symbool van een bromfiets in combinatie met de letter ‘P’. Deze wegaanduidingen kunnen bijvoorbeeld  aangeven dat men met een speed pedelec verplicht is om het fietspad te gebruiken of tegen de richting in mag fietsen bij een eenrichtingsstraat.

 

Bronnen: