Nieuws

Verlies je hond of kat niet uit het oog - Koppel jullie gegevens aan elkaar

In België hebben alle honden en katten een (verplichte) chip. Deze chip met identificatienummer wordt voorzien door de dierenarts die de gegevens van de eigenaar koppelt aan die van de hond of kat. Deze gegevens worden centraal verzameld door de officiële platformen DogID en CatID

Vanaf 1 mei 2021 zullen de eigenaarsgegevens omwille van de privacywetgeving echter niet meer standaard zichtbaar zijn, tenzij je hier uitdrukkelijk de toestemming voor hebt gegeven. Dit maakt het  moeilijker voor ons om de eigenaars van loslopende dieren te contacteren. We vragen dan ook jullie medewerking om de gegevens van je huisdier correct te registreren, zodat wij deze kunnen blijven raadplegen en een verloren gelopen huisdier vlot kunnen terugbezorgen.

  • Registreer je hond via www.dogid.be: koppel jouw rijksregisternummer aan de chip van je hond en zet dit vervolgens publiek.
  • Voor een kat volstaat het om het vakje 'publiek blijven' aan te vinken via www.catid.be Dit is pas mogelijk vanaf 1 mei 2021.

De werkwijze om je rijksregisternummer aan het chipnummer te koppelen, vind je in de bijlage hieronder. Lukt het niet? Neem dan contact op met je dierenarts. Deze kan de registratie voor jou in orde brengen. 

COVID-19 UPDATE: Overlegcomité bepaalt regels buitenterrassen

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vrijdag 23 april de coronasituatie in het Overlegcomité besproken en namen volgende beslissingen:

Militaire oefening tussen 19 april en 7 mei 2021

Van maandag 19 april tot en met vrijdag 7 mei 2021 vindt in de provincie Oost-Vlaanderen een geplande militaire oefening plaats met ongeveer 1000 militairen. Ook het grondgebied van de gemeente Melle maakt deel uit van deze oefening.

Gedurende deze periode is het dus mogelijk dat je militaire patrouilles ziet opduiken in het straatbeeld, laagvliegactiviteiten opmerkt of oefenmunitie hoort ontploffen. Je hoeft zich in dat geval dus geen zorgen te maken, het gaat om een oefening.

Op vrijdag 26 februari 2021 vond de 25ste editie van de Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen plaats. Op meer dan 130 plaatsen in de provincie voerden alle 27 lokale politiezones, de federale weg-, spoorweg- en scheepvaartpolitie op vraag van de gouverneur en de procureur-generaal de hele dag verschillende controles uit. Het doel: de weggebruikers sensibiliseren en overtreders aanpakken om de kans op ongevallen te beperken.

De resultaten van deze grootschalige actie zijn bekend. Maar liefst 9,1 % van de gecontroleerde voertuigen reed te snel. Dat is het hoogste percentage sinds 2016, terwijl het aantal gecontroleerde voertuigen nooit lager lag. Door de coronamaatregelen zijn er minder auto’s op de baan, maar die minder talrijk aanwezige chauffeurs hebben dus wel de neiging om sneller te rijden. Concreet gaat het om 4456 automobilisten. Bij 5 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Opvallend: al deze inbreuken werden vastgesteld bij een bemande controle. Bij de controles met onbemande camera’s liep niemand tegen de lamp.

De cijfers voor de politiezone Regio Rhode & Schelde zien er iets rooskleuriger uit. Van de 1850 gecontroleerde voertuigen reed 4,6% te snel. 95,4% van de bestuurders heeft zich dus uitstekend aan de snelheidsbeperkingen gehouden, waarvoor dank!

resultaten verkeersveilige dag

Meer info: Persbericht van de gouverneur

Veiligheidsmaatregelen bij wielerwedstrijden - Politiebesluit van de Gouverneur

De gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft een politiebesluit getekend dat enkele regels vastlegt rond wielerwedstrijden. Het politiebesluit trad in werking op 17 februari 2021 en geldt tot 5 april 2021