Nieuws

KLACHTEN ZONDER WACHTEN

Vanaf 1 april start de politiezone Regio Rhode & Schelde met onthaal op afspraak!

Voor niet-dringende aangiftes, klachten en meldingen werken wij voortaan op afspraak. Dankzij deze nieuwe aanpak kunnen we onze inwoners een efficiëntere dienstverlening aanbieden met het oog op de uitdagingen van de toekomst.

Deze vernieuwing biedt vele voordelen, zowel voor de inwoners als voor de politiemedewerkers:

 • Je kan 24/7 een afspraak maken van elke locatie op een PC of mobiel toestel
 • Je verliest niet langer kostbare tijd in de wachtkamer. Je kiest immers het moment dat jou het beste past.
 • Je krijgt voorrang, wordt dus sneller geholpen en meteen door de juiste persoon. Bovendien wordt er voor elke afspraak voldoende tijd voorzien zodat we in alle rust naar jouw verhaal kunnen luisteren.
 • Je weet vooraf welke documenten nodig zijn voor je aangifte. Zo riskeer je niet langer om een extra trip naar het commissariaat te moeten maken.
 • Je geniet meer privacy
 • Ook onze inspecteurs winnen tijd en kunnen daardoor vaker aanwezig zijn op straat.
   

Hoe maak je een afspraak? Eenvoudig, online of telefonisch

Een afspraak maken kan vanaf 30 maart.

Online:

 • Via deze link kom je in de agenda terecht.
 • Kies het feit waarvoor je wil langskomen Opgelet! 1 feit per afspraak. BV: Doe je aangifte van verlies portefeuille, maar wil je daarnaast ook nog een andere aangifte doen, dan dien je 2 afspraken te registreren.
 • Selecteer een wijkcommissariaat en een afspraakmoment. Opgelet! Enkel de beschikbare momenten worden weergegeven. Zie je een bepaalde datum of uur niet meer staan, dan is dit afspraakmoment volzet of is het commissariaat gesloten.
 • Vul de gevraagde gegevens in.
 • Je krijgt een bevestiging van je afspraak via e-mail. Je krijgt eveneens een overzicht van de documenten of andere informatie die je dient mee te brengen. Indien je dat wenst, ontvang je ook een herinnering via e-mail. Via de herinneringsmail kan je de afspraak nog wijzigen of annuleren. 

 

OPGELET!

 • Je afspraak is pas definitief op het moment dat je een bevestigingsmail ontvangt.
 • Het maken van een afspraak staat niet gelijk aan het doen van een aangifte. Dat wil zeggen dat we op basis van de ingevulde gegevens geen onderzoek starten.
 • Wanneer je niet komt opdagen, gebeurt er verder niets met de gegevens die je ons verstrekte en zullen we jou ook niet contacteren voor een nieuwe afspraak.
   

Telefonisch:

Heb je geen internet of twijfel je of je wel aangifte moet doen? Dan kun je uiteraard telefonisch contact opnemen met jouw wijkcommissariaat tussen 8u en 19u  en op zaterdag tussen 9u en 13u:

 • Merelbeke:                         09 363 71 71
 • Destelbergen – Heusden:  09 363 72 72
 • Oosterzele:                        09 363 73 73
 • Melle:                                 09 363 74 74

Een medewerker geeft je graag advies en maakt eventueel voor jou een afspraak.

De mogelijkheid om langs te komen in het commissariaat blijft uiteraard bestaan.  Afhankelijk van de ernst en dringendheid, krijgen de mensen met afspraak voorrang.

Daarnaast willen we graag benadrukken dat de interventieploegen nog steeds 24/24 en 7/7 klaarstaan. Bij dringende hulp of een verdachte situatie, aarzel nooit en bel 101!

Ten gevolge van de maatregelen inzake COVID-19 blijven onze lokale onthaalpunten in Destelbergen, Melle en Oosterzele gesloten t.e.m.19 april 2020. Voor dringende en noodzakelijke aangiften staan wij echter tot uw beschikking in het centraal onthaal te Merelbeke (Driekoningenplein 20) en dit op weekdagen van 8 tot 19u en op zaterdag van 9 tot 13u. Bent u ziek? Geen dringende aangifte? Dan vragen wij u vriendelijk om uw bezoek uit te stellen tot later. Bij twijfel, bel 09 363 71 71. We willen u ook vragen om tijdens het wachten voldoende afstand te houden om de verspreiding van het coronavirus te vermijden. Daarom zullen wij slechts 1 persoon tegelijk in de wachtzaal toelaten.

Coronacrisis - Drugpunt Rhode & Schelde blijft beschikbaar

Huidige omstandigheden zorgen voor uitzonderlijke situaties. Dit is niet altijd even makkelijk.  

Ook nu kan u bij Drugpunt terecht. Dat kan via mail, telefonisch of via videochat. Indien u vragen heeft over uw eigen middelengebruik (ook gamen of gokken) of dat van iemand uit je omgeving, kan u ons steeds bereiken op mark.heremans@drugpunt.be of christophe.vanhuyse@drugpunt.be, of bel naar 0473 65 65 94 of 0473 65 65 95.
Gesprekken zijn zoals steeds vertrouwelijk en gratis. 

Meer info over deze dienst vindt u hier en op de website www.drugpunt.be

Centraal onthaal Merelbeke geopend voor dringende aangiften

Ten gevolge van de maatregelen inzake COVID-19 blijven onze lokale onthaalpunten in Destelbergen, Melle en Oosterzele gesloten van 13 maart t.e.m. 3 april 2020. Voor dringende en noodzakelijke aangiften staan wij echter tot uw beschikking in het centraal onthaal te Merelbeke (Driekoningenplein 20) en dit op weekdagen van 8 tot 19u en op zaterdag van 9 tot 13u.

Bent u ziek? Geen dringende aangifte? Dan vragen wij u vriendelijk om uw bezoek uit te stellen tot later. Bij twijfel, bel 09 363 71 71.

We willen u ook vragen om tijdens het wachten voldoende afstand te houden om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Daarom zullen wij slechts 1 persoon tegelijk in de wachtzaal toelaten.

voor aangifte van volgende feiten kan u op www.police-on-web.be terecht: fiets- en bromfietsdiefstal, winkeldiefstal, vandalisme en graffiti.

Vanaf 1 april starten we met onthaal op afspraak en dient u niet langer onnodig veel tijd in de wachtkamer door te brengen. 

Covid-19: update 17 maart 2020 - Maatregelen t.e.m. 5 april 2020

Bericht van de Eerste Minister, Sophie Wilmès: Coronavirus - Versterkte maatregelen

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, van dinsdag 17 maart is besloten tot aanvullende maatregelen. Enerzijds zijn deze maatregelen gebaseerd op de evolutie van de verspreiding van Covid-19 in België. Anderzijds vloeien ze voort uit de nieuwe conclusies en aanbevelingen van CELEVAL (Evaluatiecel). 

De genomen beslissingen zijn opnieuw het resultaat van een sterke samenwerking tussen de bevoegdheidsniveaus, die essentieel is voor het goede beheer van de huidige crisis. Iedereen aan tafel is zich ervan bewust hoe moeilijk de hieronder opgesomde maatregelen zijn en in welke mate ze een impact zullen hebben op het dagelijkse leven van iedereen. Maar de ernst van de situatie en de bescherming van de volksgezondheid maken deze opofferingen noodzakelijk.

De autoriteiten rekenen op het plichtsbesef van elke Belg en vertrouwen erop dat deze beslissingen, die genomen werden om hem, maar ook zijn naasten en dierbaren te beschermen, ten volle worden gerespecteerd. Alleen de persoonlijke inzet van iedereen zal ervoor zorgen dat deze maatregelen een reële impact hebben op de situatie.

De onderstaande maatregelen treden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 5 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:

 • Behalve om naar het werk te gaan
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen);
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de 2 werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van nietnaleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.
 • Wat kappers betreft, wordt per kapsalon één klant tegelijk toegelaten. 
 • Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden.

Updates en meer info kan u raadplegen op de website van het Nationaal Crisiscentrum

Voor allerhande concrete situaties en praktische vragen raden wij aan om een kijkje te nemen op de site van FOD Volksgezondheid. Hun lijst met vragen en antwoorden (FAQ's) wordt dagelijks bijgewerkt en is zeer compleet: https://info-coronavirus.be/nl/faqs/

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker en de voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie, tevens korpschef van de politiezone Westkust, Nico Paelinck, krijgen een ereteken.

Afgelopen week ontvingen de commissaris-generaal van de federale politie, de heer Marc De Mesmaeker en de voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie, de heer Nico Paelinck, in het bijzijn van het politiecollege en de korpschef, de politieraad, vertegenwoordigers van justitie, omliggende zones, een afvaardiging van de federale politie en zowat alle personeelsleden van de politiezone ter gelegenheid van het jaarlijks nieuwjaarsdiner van de politiezone, een ereteken voor hun jarenlange rol als spilfiguur van de geïntegreerde politie. De Koninklijke Menslievende Vereniging van Dragers Eretekens en Medailles van België (K.M.V.D.E.M.B.) gaf hen de titel van Commandeur in de Orde van het Belgisch Kruis.

De voorzitter van de vereniging, de heer Rudy Maes, loofde beide topleidinggevenden voor hun schitterende loopbaan maar vooral voor hun uiterst belangrijke rol die zij in moeilijke situaties steeds gespeeld hebben in het bijdragen tot de intense samenwerking en communicatie tussen de veiligheidsdiensten. Hij gaf verder aan dat zij de moed hebben om een duidelijk signaal te geven over de huidige penibele werking van ons politiebestel en toch steeds weer met volle overgave er alles aan doen om de veiligheid van onze bevolking te blijven verzekeren.