Nieuws

Nieuwe buurtinformatienetwerken operationeel!

De bestrijding van woninginbraken is voor de politiezone Regio Rhode en Schelde één van de voornaamste prioriteiten. Preventie en meer bepaald buurtinformatienetwerken (BIN's) zijn belangrijke schakels in deze strijd. Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, de lokale politie en de bestuurlijke overheid met als doel de veiligheid te verhogen, aan informatie-uitwisseling te doen en de samenhang in de buurt te versterken.

Om onze politiezone nog beter te wapenen tegen woninginbraken en criminaliteit in het algemeen, werd er begin 2019 in het politiecollege beslist om in de volledige zone aan alle inwoners de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten bij een buurtinformatienetwerk. Onlangs werd deze dekking van de volledige politiezone met buurtinformatienetwerken gerealiseerd. Hiertoe werden enkele nieuwe BIN's worden opgericht, namelijk: BIN Merelbeke Centrum-Lemberge, BIN Balegem en BIN Gijzenzele-Landskouter. Daarnaast werd BIN Kwenenbos uitgebreid met de deelgemeenten Bottelare, Munte, Schelderode en Melsen en kreeg de nieuwe naam BIN Merelbeke-Zuid.

Agenda politieraad 23 oktober 2019

Op woensdag 23 oktober 2019 om 19u komt de politieraad van de politiezone Regio Rhode & Schelde samen in het gemeentehuis van Merelbeke.

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

Is jouw fiets in orde? Lichten aan, veilig op de baan!

Dit najaar zet onze politiezone opnieuw extra in op fietscontroles en meer specifiek op de controle van fietsverlichting. Onze actie 'Lichten aan, veilig op de baan!' start op 15 oktober en loopt tot eind februari 2020.

Tijdens deze donkere maanden is het uiterst belangrijk dat fietsers goed zichtbaar zijn. Zo zijn een fluohesje en goede fietsverlichting een must voor elke fietser die zich veilig wil verplaatsen. Wij raden alle fietsers aan, om in het belang van de eigen veiligheid, hun fiets in orde te stellen.

Resultaten flitsmarathon 8 oktober 2019

Ook de politiezone Regio Rhode & Schelde nam deel aan de nationale flitsmarathon en controleerde van dinsdag 8 oktober 06.00 uur tot woensdag 9 oktober 06.00 uur de snelheid over de hele zone. In totaal werden er 3608 voertuigen gecontroleerd en registreerden we 114 overtredingen. Bijna 97% van de bestuurders hield zich dus netjes aan de snelheidsbeperkingen en daarmee zetten we een hoopgevende trend verder! Tijdens de flitsmarathons van oktober 2018 en april 2019 tekenden we nog resultaten rond de 95% op.

Week van de Handhaving 2019

We storen ons allemaal wel eens aan afval dat achterblijft op onze straten, pleinen en andere openbare plaatsen. Dit maakt het straatbeeld er immers niet mooier op. Bovendien heeft afval een zware impact op het milieu. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via veevoer in magen van koeien terecht komt.