Zonale Misdrijfpreventie Organisatie (ZMPO)

Wie zijn wij?

De Zonale Misdrijfpreventie Organisatie (ZMPO) is een vereniging van enthousiaste burgers/vrijwilligers, binnen de omschrijving van de politiezone Regio Rhode & Schelde. Het doel van ZMPO is om als burgervereniging, binnen de geografische omschrijving van de Politiezone Regio Rhode & Schelde en conform het wettelijk kader, opdrachten uit te voeren die de veiligheid bevorderen. Dit zijn voornamelijk opdrachten in het domein van de inbraak- en verkeerspreventie en dit in nauwe samenwerking met de overheden en de politiediensten.

Historiek

In 1993 werd MPO (Misdrijfpreventie organisatie) opgericht na een golf van inbraken in Oosterzele. Dit was een samenwerkingsveband tussen een aantal burgers en de politie. Aanvankelijk ondersteunde MPO de politie bij het verstrekken van info over inbraakbeveiliging. Later werd het takenpakket uitgebreid tot allerhande soorten taken in het kader van preventie (fietscontroles, graveringen, diefstalpreventieadvies, enz.). In 2009 werd de organisatie uitgebreid over het volledige grondgebied van de politiezone. Vanaf dan was er sprake van een Zonale Misdrijfpreventie Organisatie.

Wat doen we?

  • Seingeven bij manifestaties, evenementen, enz.
  • Meewerken en ondersteunen van preventieopdrachten
  • Bijstand geven bij voordrachten in het kader van preventie, bemannen van preventiestanden op evenementen
  • Uitdelen van folders
  • Uivoeren van auto- en fietsgraveringen
  • Helpen bij het uitvoeren van fietscontroles op scholen
  • Bijstaan bij het geven van diefstalpreventieadvies
  • ...

Interesse?

De politiezone is steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers! Voelt u zich aangesproken? Wilt u zich graag inzetten voor een veilige en leefbare samenleving? Geef gerust een seintje via pz.rhodeschelde@police.belgium.eu

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Regio Rhode & Schelde via het contactformulier of telefonisch via 09 363 71 71.