PolitieInfo

Elk jaar in mei krijgen alle inwoners van politiezone Schelde-Leie ons jaarlijks infokrantje in de bus: PolitieInfo. Hierin informeren we over de werking van onze korps, de criminaliteits- en ongevallencijfers in je gemeente, preventietips,...

PolitieInfo2020