Zonale veiligheidsraad

De belangrijkste bevoegdheid van de zonale veiligheidsraad is de voorbereiding en de evaluatie van het zonale veiligheidsplan.

Het zonaal veiligheidplan is de basis voor het veiligheidsbeleid van de politie. In dit plan worden enerzijds de lijnen uitgetekend voor de interne werking van de komende vier jaar. Daarnaast worden in het zonaal veiligheidsplan actieplannen beschreven voor de veiligheidsprioriteiten waarmee onze politiezone te maken heeft.

Het zonaal veiligheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd door de zonale veiligheidsraad.

Leden: