Zonaal veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan is de basis voor het veiligheidsbeleid van de politie. Enerzijds zet het de verbeterlijnen uit voor onze interne werking. Anderzijds worden de actieplannen beschreven voor de onveiligheidsfenomenen waarmee onze politiezone te maken heeft.