Project 2020-2026

Met het project 2020-2026 geven we invulling aan ons nieuwe zonaal veiligheidsplan. In het najaar van 2018 startten we met de voorbereiding door zoveel mogelijk informatie te verzamelen. O.a. door een veiligheidsenquête en politiecafé i.s.m. onze klanten: de inwoners van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. Aangevuld met de expertise van onze eigen medewerkers.

Begin 2019 gingen we met het volledige korps aan de slag om alle inzichten en ideeën af te toetsen aan het dagelijkse politiewerk. We organiseerden dit in twee dagen met interactieve rondetafeloefeningen. Rekening houdend met onze troeven én verbeterpunten, met mogelijke perspectieven én hindernissen die op ons afkomen.

In ons politiecafé op 12 december gingen we een stapje verder en zaten we met een 70-tal inwoners, beleidsmakers en medewerkers rond de tafel. Met als doel om van elkaar te weten te komen wat we belangrijk vinden rond veiligheid en de werking van de politie.

In het najaar van 2018 lanceerden we onze veiligheidsenquête. Bijna 900 inwoners van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem en 70 medewerkers van het korps gaven hierin hun mening over het veiligheidsgevoel en de werking van de politie van Schelde-Leie. Dit zijn de markantste resultaten uit de veiligheidsenquête (download hier het volledige rapport (pdf, 1 MB):