Onthaal

Waarvoor kan u aan het onthaal terecht?

  • voor klachten en aangiften
  • voor verlies identiteitskaart, rijbewijs of andere documenten
  • voor navraag verloren gelopen dieren
  • voor gevonden of verloren voorwerpen
  • om melding te maken van bevuilde rijbaan door modder, olie, sneeuw, ijzel, ...
  • om afwezigheidstoezicht aan te vragen.
  • allerlei inlichtingen

Waarvoor belt u beter 101?

Voor problemen waarbij er ter plaatse een dringende tussenkomst noodzakelijk is (verkeersongevallen, inbraken, milieumisdrijven, dreigingen, ...) belt u naar het nummer 101. In dat geval komt een interventieploeg zo snel mogelijk ter plaatse.

Waarmee kan de politie u niet helpen?

Voor burgerlijke geschillen kan u in principe niet terecht bij de politie maar wendt u zich beter tot het Vredegerecht of de Burgerlijke Rechtbank. Geschillen omtrent de huur, recht van uitweg, erfdienstbaarheden, ...behoren tot de bevoegdheid van de vrederechter. Niettemin zal bij dergelijke melding uw wijkinspecteur dikwijls proberen te onderhandelen en tot een gezamenlijke oplossing pogen te komen vooraleer u naar de vrederechter of een burgerlijke rechtbank dient te stappen.