Laatste nieuws

Zwaar vervoer

De verkeersleefbaarheid van onze gemeente is een prioriteit.
Er is nog te veel doorgaand verkeer en sluipverkeer, vooral richting afritcomplex E40 in Affligem. Dat is niet alleen nefast voor wie vlot op zijn bestemming wil geraken, maar weegt ook door op de verkeersveiligheid en de volksgezondheid.
Ook zijn er steeds meer meldingen van bewoners over geparkeerde vrachtwagens of trekkers in de woonkernen, onder meer over: visuele en lawaaihinder, inname van parkeergelegenheid, beperking van een vlotte doorgang en slechte zichtbaarheid voor andere weggebruikers.
 
Om de leefbaarheid, aantrekkingskracht en veiligheid van onze gemeente te verhogen, gelden er enkele maatregelen om het zwaar verkeer in betere banen te leiden.