Laatste nieuws

Toezicht en controle op naleving Corona-maatregelen tijdens de voorbije dagen

Sinds de afkondiging van de maatregelen die getroffen werden om de verspreiding van het Corona-virus te beperken, leverde onze politiezone heel wat inspanningen om deze maatregelen te laten naleven. 

Naast onze interventieploegen voorzien wij dagelijks in meerdere bijkomende ploegen die toezien op de naleving van de Corona-maatregelen. En deze controles blijken nodig te zijn. Het merendeel van de bevolking leeft de genomen maatregelen correct na, maar een minderheid ziet de ernst van de situatie jammer genoeg nog steeds niet in.