Werkingsgebied

De politiezone Denderleeuw / Haaltert bestaat uit de gemeenten Denderleeuw en Haaltert.

Denderleeuw

Denderleeuw bestaat uit de deelgemeenten Denderleeuw, Iddergem en Welle en heeft een oppervlakt van 1 384 ha. Er wonen zo'n 20 724 mensen. Denderleeuw is na Gent de dichtstbevolkte gemeente van Oost-Vlaanderen. Typisch voor Denderleeuw is de waterloop Dender en het station dat één van de belangrijkste knooppunten vormt binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Er is een voetbalploeg, FC Dender EH, die in de hoogste regionen van de comptetiie speelt. Een deel van de gewestweg N45, verbindingsweg tussen Aalst en Ninove, vormt de grens met de gemeente Haaltert.

Haaltert

In de gemeente Haaltert, samengesteld uit de deelgemeenten Denderhoutem, Haaltert, Heldergem, Kerksken en Terjoden, wonen zo'n 18 885 inwoners. Typisch is het landelijke karakter, de gemeente is driemaal groter in oppervlakte dan Denderleeuw. Het motto van Haaltert is 'beeldig en beeldrijk'. Er staan her en der beelden opgesteld in de gemeente.

Bestuurlijk

Op bestuurlijk vlak behoren de gemeente Denderleeuw en Haaltert tot het Vlaamse Gewest, de provincie Oost-Vlaanderen en het arrondissment Aalst.

Gerechtelijk

Op 24 maart publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde .

Op 24 maart publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen .

Vredegerecht Ninove (Denderleeuw, Iddergem, Welle)

Aalst 2 (Haaltert, Kerksken, Denderhoutem, Heldergem, Terjoden)
Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Aalst
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde
Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Aalst
Hof van Beroep Gent
Arbeidshof Gent
Hof van Assisen Gent
Parket Procureur des Konings Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde