LIK

Leiding

Diensthoofd van de dienst LIK (lokaal informatie kruispunt) is eerste commissaris Marc André.

Omschrijving

Deze dienst verzorgt een interne en externe dienstverlening op diverse vlakken. Samengevat kan men stellen dat het lokaal informatie kruispunt instaat voor:

  • de registratie en verwerking van inkomende gerechtelijke opdrachten en opdrachten verkeerszaken, uitgaande van de parketten of arbeidsauditoraten.
  • de verdeling van deze stukken over de verschillende belanghebbende diensten van de politiezone, om er de gevraagde opdrachten te laten uitvoeren
  • dit alles wordt geregistreerd in het ISLP-systeem (specifiek computersysteem voor de lokale politie), zodoende te allen tijde kan worden nagegaan waar een bepaald dossier zich bevindt en wat de stand van uitvoering ervan is.
  • het terug verzenden van de uitgevoerde opdrachten (opgestelde processen-verbaal) aan de bevoegde instanties (arbeidsauditeur, GAS-ambtenaar, parketmagistraat, ...)

Contact

De dienst is bereikbaar via het algemeen telefoonnummer 053/840.800 en e-mailadres pz.denderleeuwhaaltert@police.belgium.eu.