Over ons

Elk politiekorps wordt geleid door een korpschef. Voor de zone Denderleeuw/Haaltert is dit HCP Koenraad Tack. De korpschef is, onder het gezag van het politiecollege, belast met de uitvoering van het globaal politiebeleid. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de taakverdeling binnen het korps en de uitvoering van het beheer ervan. De korpschef neemt deel, zonder stemrecht, aan de vergaderingen van het politiecollege en de politieraad. De korpschef wordt in de leiding van het korps bijgestaan door een directiecomité (zie bij beleid).

De Politiezone bestaat uit twee gemeentes : Denderleeuw en Haaltert. Door de oprichting van de politiezone na de politiehervorming in 2001 zijn eigen beleidsorganen in het leven geroepen en is de positie van de plaatselijke hoofdrolspelers, namelijk de Burgemeesters, het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad ingrijpend veranderd. Het dagelijkse bestuur van de politiezone staat volledig los van de gemeentes en bestaat uit volgende beleidsorganen: de Korpschef, het Directiecomité, het Politiecollege, de Politieraad en de Zonale Veiligheidsraad.

Het korps wordt ingedeeld in volgende afdelingen:

  • Interventie, bestaande uit de dienst interventie, verkeer en zonaal onthaal (hoofdcommissariaat);
  • Wijk / Jeugd- en gezin, bestaande uit de wijkwerking, projectwerking, sociaal onderzoek en het lokaal onthaal (bijposten);
  • Lokale recherche, bestaande uit de secties misdrijven tegen personen, misdrijven tegen goederen / ecofin en drugs;
  • Informatiebeheer, het informatiekruispunt, het functioneel beheer en de autonome politionele afhandeling;
  • Secretariaat en PLIF, bestaande uit het administratieve secretariaat, de logistieke en personeelsdienst.

Het nieuwe logo is een symbolische weergave van de dynamiek en de identiteit van de politiezone Denderleeuw/Haaltert. Het politielogo staat centraal in de omgeving en verwijst naar het beschermend karakter van de politie voor de streek en haar inwoners en naar een politie die verankerd is TUSSEN de bevolking.

BIN

Een BIN of Buurt InformatieNetwerk is wettelijk geregeld in een ministriële omzendbrief. Het is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt met als doel oa. het veiligheidsgevoel te verhogen en de samenwerking tussen burger en politie te realiseren op het vlak van informatie-uitwisseling.