Interventie

Leiding

Diensthoofd van de interventiedienst is eerste commissaris Dirk Cardoen.

Omschrijving

De interventiedienst zorgt voor de continue opvolging van het politiewerk. Door een permanente afstemming tussen de verschillende functionaliteiten, speelt ze maximaal in op de actuele behoeften naar veiligheid en leefbaarheid.

We streven naar beperkte aanrijtijden en een probleemoplossend optreden. We doen dit door een maximale aanwezigheid van onze permanentiediensten op het terrein, afstemming met de wijkwerking en onderzoek van alle beschikbare elementen.

Contact

De dienst is bereikbaar via het algemeen telefoonnummer 053/840.800 en e-mailadres pz.denderleeuwhaaltert@police.belgium.eu.