Visie-Missie-Waarden

Missie

 • Strategische thema's van het zonaal veiligheidsplan uitvoeren
 • Integrale kwaliteitszorg
 • Dienen en beschermen
 • Efficiënte werking en verhoogde zichtbaarheid
 • Excellente politiezorg

Visie

 • Kwaliteit bij het nastreven en het behalen van de geformuleerde doelstellingen
 • Verantwoording
 • Gezamenlijke wil tot welslagen
 • Partners in een geest van openheid
 • Criminaliteit bestrijden en waken over een leefbare en veilige leefomgeving
 • Respectvol
 • Aanspreekbaar & probleemoplossend
 • Verbeteren en revitaliseren

Waarden

 • V erantwoordelijkheid
 • I ntegriteit
 • B ehulpzaam
 • O npartijdig
 • R espect