MAT

De korpschef leidt het MAT dat als volgt samengesteld is:

 • de commissarisen Wim Van Vaerenbergh, Dirk Cardoen, Kris De Neve en Marc André;
 • de secretaris van de politiezone Michelle Bosman;

De opdrachten van het directiecomité zijn:

 • het in lijn brengen van plannen, doelstellingen en streefwaarden en het stellen van prioriteiten in deze door het ontwikkelen van beleids- en stratgische opties (strategisch management)
 • het beleid en de strategie uitdragen en communiceren;
 • het nemen van beleidsbeslissingen op het vlak van:
  • het personeelsmanagement, inbegrepen de algemene dienstorganisatie;
  • het middelenmanagement;
  • het kennismanagement;
 • de werking van het korps bespreken;
 • de coördinatie van de (projectmatige) werking die de dagdagelijkse samenwerking tussen de verschillende directies overstijgt;
 • de belangrijke evenementen en activiteiten plannen;
 • het bespreken van de onderwerpen die door een directeur en/of dienstchef aangebracht worden.