Korpschef

Elk politiekorps wordt geleid door een korpschef. Voor de zone Denderleeuw/Haaltert is dit HCP Angelo PAVONCELLI, korpschef. De korpschef is, onder het gezag van het politiecollege, belast met de uitvoering van het globaal politiebeleid. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de taakverdeling binnen het korps en de uitvoering van het beheer ervan. De korpschef neemt deel, zonder stemrecht, aan de vergaderingen van het politiecollege en de politieraad. De korpschef wordt in de leiding van het korps bijgestaan door het MAT.

Contact: HCP Angelo PAVONCELLI

Tel. 053 840 800

Fax 053 646 029

E-mail PZ.DenderleeuwHaaltert@police.belgium.eu