Dienen en beschermen

Het nieuwe logo is een symbolische weergave van de dynamiek en de identiteit van de politiezone Denderleeuw/Haaltert.

Het politielogo staat centraal in de omgeving en verwijst naar het beschermend karakter van de politie voor de streek en haar inwoners en naar een politie die verankerd is TUSSEN de bevolking.

PZ5439

Het woord DIENEN staat voor de beschikbaarheid en het respectvol behandelen van de burger, waarbij ook de gelijkheid van iedereen is vooropgesteld.

BESCHERMEN duidt op de rol van de politie om de criminaliteit te bestrijden en te waken over de leefbaarheid van de omgeving.

Het logo van de gemeente Denderleeuw en het logo van de gemeente Haaltert onderaan verwijzen uitdrukkelijk naar het partnerschap met de lokale overheden en naar de wil om verantwoording af te leggen.

De groene kleur in het politielogo werd gekozen omdat dit ook in de beide gemeentelogo's voorkomt (Reverentig / Humanitas).

Het logo wordt op diverse dragers gebruikt (drukwerk, dienstvoertuigen, publicaties, e-mail, informatieborden,…).