Wat is het voordeel?

Het buurinformatienetwerk heeft een groot preventief karakter. Vanaf de opstart van onze BIN's blijken de inbraken in die sectoren bijna tot een minimum herleid te zijn.

Daarnaast is er een grotere en vluggere informatiestroom tussen burgers en politie waarbij de pakkans van de dieven exponentieel vergroot.