Beleidsorganen

De Politiezone bestaat uit twee gemeentes : Denderleeuw en Haaltert.

Door de oprichting van de politiezone na de politiehervorming in 2001 zijn eigen beleidsorganen in het leven geroepen en is de positie van de plaatselijke hoofdrolspelers, namelijk de Burgemeesters, het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad ingrijpend veranderd.

Het dagelijkse bestuur van de politiezone staat volledig los van de gemeentes en bestaat uit volgende beleidsorganen: de Korpschef, het Directiecomité, het Politiecollege, de Politieraad en de Zonale Veiligheidsraad.