Nieuws

Versteviging van samenwerking tussen politiezone Denderleeuw/Haaltert, lokale besturen, woonzorgcentra en vzw Schoonderhage bij opsporing van vermiste personen

De politiezone Denderleeuw/Haaltert, de twee lokale besturen, de woonzorgcentra op het grondgebied en de vzw Schoonderhage ondertekenden vandaag 22 maart 2021 het protocol Vermist en werken voortaan nauwer samen om vermiste personen met dementie of dwaalgedrag sneller terug te vinden.

 

Aan de hand van een identificatiefiche met een foto en relevante informatie, zoals het adres van het ouderlijk huis, de begraafplaats overleden partner, … kan de vermiste persoon nog sneller en efficiënter opgespoord worden. Ook bij het terug aantreffen van de vermiste wordt snel informatie doorgegeven.

 

De cijfers van de federale politie en de Cel vermiste personen, tonen aan dat er de laatste jaren een toename is van het aantal onrustwekkende verdwijningen van ouderen. Personen met dementie vertegenwoordigen een bijzonder kwetsbare groep binnen deze verdwijningen.

 

De samenwerkingsovereenkomst zorgt ervoor dat bij aangifte van een verdwijning de begeleiders of het personeel van de instellingen reeds beschikken over de nodige informatie en een onmiddellijke, snelle samenwerking in de zoektocht naar de vermiste kan gestart worden.

 

Unieke aanpak

 

“Het is een unieke aanpak om personen met dementie die vermist zijn, snel op te sporen. Hij werd ontwikkeld in samenwerking met de zorgsector, de Expertisecentra Dementie en de Cel vermiste personen van de Federale politie. Dit kunnen we alleen maar omarmen en mee onze schouders onder zetten”, zegt burgemeester Veerle Baeyens.

 

Nu ook in Denderleeuw en Haaltert

 

Politiezone Denderleeuw/Haaltert en de twee lokale besturen nemen het initiatief om deze aanpak ook te gebruiken. Onder de leiding van de wijkdienst en team Jeugd en Gezin, werd het project in de woonzorgcentra en vzw Schoonderhage voorgesteld. Het initiatief werd in iedere organisatie goed onthaald. Iedereen stapt mee in het project.

 

“Ik ben verheugd dat onze politiezone aan dit project wil meewerken. Dit komt nog extra bovenop hun reeds zware takenpakket mede door corona. Dat dit protocol nodig is, staat buiten kijf. Recent hebben we nog een inwoner snel teruggevonden met behulp van de politiehelikopter. Hoe sneller we bijvoorbeeld personen met dementie kunnen terugvinden, hoe beter. Deze interne samenwerking heeft zeker een meerwaarde voor onze gemeenten”, aldus burgemeester Jo Fonck.

 

Op 22 maart 2021 werd het protocol ondertekend door burgemeester Veerle Baeyens (Haaltert), burgemeester Jo Fonck (Denderleeuw), korpschef hoofdcommissaris Koenraad Tack en de directeurs van de woonzorgcentra en VZW Schoonderhage, waarmee het project nu uit de startblokken kan schieten.

Cybercrime: hoe voorkomen en wat te doen als je slachtoffer bent

De politiezone Denderleeuw/Haaltert stelt de laatste maanden een exponentiële stijging van klachten betreffende het fenomeen internetfraude – cybercriminaliteit vast, maar wat is cybercriminaliteit? 

Cybercriminaliteit is een verzamelnaam voor alle vormen van criminaliteit op of via het internet: hacking, cyberpesten, virussen, misbruik van bankkaarten, ….  

Internetfraude is dus de online variant van de klassieke oplichting: het ontfutselen van geld of goederen aan nietsvermoedende personen met mooie woorden en voorstellen!  

Het bijzondere aan deze vorm van criminaliteit is (meestal) de afwezigheid van fysiek contact, waardoor er anonimiteit is en dit zowel bij de dader(s) als bij de slachtoffer(s). Evenwel is het (financiële) gevolg groot voor het slachtoffer en dit gaande van enkele euro’s tot honderdduizenden euro’s. 

Om deze vorm van criminaliteit zo veel mogelijk te voorkomen heeft de politiezone Denderleeuw/Haaltert een folder opgesteld met als doel: 

  • Tips te geven om cybercrime te voorkomen (preventie) 

  • Tips te geven wat te doen  als je toch slachtoffer bent van cybercrime 

In bijlage vindt u de folder.

Met het eindejaar in aantocht willen we nog even de puntjes op de i zetten en herhalen dat het gebruik van vuurwerk VERBODEN is. Het gebruik van geluids- en carbuurkanonnen is eveneens verboden. 

Enkele redenen om absoluut geen vuurwerk af te steken: 

  1. Elk jaar zijn er (zwaar) gekwetsten zowel bij het afsteken van vuurwerk als bij de gevolgen van het afsteken van vuurwerk (vb. brand van woning) 

  1. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt paniek bij dieren en dit zowel bij de huis- als weidedieren. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat deze dieren zichzelf kwetsen, uitbreken en schade veroorzaken. 

  1. De boete opgelegd in het kader van het Koninklijk Besluit Covid-19 en mits gerechtelijke beslissing kan ook overgegaan worden tot inbeslagname van het vuurwerk. 

Conclusie: Gebruik geen vuurwerk, want ook de PZ Denderleeuw/Haaltert zal toezien op het respecteren van deze maatregel!!! 

Snelheidsbeperking van 30 km/u bij de werken N 45 !!!

Sinds maandag 16 november zijn de herstellingswerken op de Expresweg (N45) in Haaltert gestart. De aannemer werkt tussen het kruispunt Eigenstraat in Haaltert en het kruispunt Hoogstraat/Iddergemsesteenweg in Denderleeuw. Het verkeer rijdt over één rijstrook in elke richting. Voor de veiligheid geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. De politiezone Denderleeuw/Haaltert zal deze snelheidsbeperking via flitscontroles doen respecteren.

De European Disability Card (EDC) is een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en hen in die domeinen een aantal voordelen biedt, zoals aangepaste begeleiding en plaatsen. De kaart toont aan dat de houder een beperking heeft. Beperkingen zijn niet altijd zichtbaar of fysiek. Deze kunnen alle vormen aannemen. 

Je kan de EDC-kaart vergelijken met de mindervaliden parkeerkaart. Met dat verschil dat de EDC ook wordt toegekend aan mensen die wel mobiel zijn, maar een andere (niet zichtbare) beperking hebben. Ze is strikt persoonlijk en is voor de houder een bewijs van zijn/haar beperking. 

De houder heeft niet meer rechten of plichten door het bezit van de kaart dan andere burgers, maar met deze kaart kan hij/zij een beetje begrip vragen voor zijn/haar beperking.

Deze European Disability Card kan ook nuttig zijn bij politietussenkomsten. Zo kan deze kaart onze politiemensen helpen bij het beoordelen van tussenkomsten waarbij de houders van zulke kaart betrokken zijn. Het zou best kunnen dat deze kaart een ander licht werpt op de politietussenkomst. Ben je houder van een EDC? Aarzel dan zeker niet om deze kaart bij een tussenkomst voor te leggen aan onze politiemensen. 

Meer info:

https://eudisabilitycard.be/nl

European Disability Card