Bijzondere rekenplichtige

Een meergemeentepolitiezone heeft een eigen begroting en eigen begrotingsrekeningen.

De ontvangsten en uitgaven in een politiezone worden gedaan door een bijzonder rekenplichtige. (art. 30 WGP) In de politiezone Denderleeuw/Haaltert wordt de functie van bijzonder rekenplichtige ingevuld door de gemeenteontvanger van de gemeente Denderleeuw, de heer Jo Waterloos.

De bijzonder rekenplichtige oefent zijn functie uit onder het gezag van het Politiecollege.

De taken van de bijzonder rekenplichtige

De taken van de bijzonder rekenplichtige zijn:

  • alleen en onder verantwoordelijkheid, de ontvangsten van de politieoverheid innen;
  • tegen regelmatige bevelschriften de betaalbaar gestelde uitgaven doen;
  • het beheer van de ontvangsten en de uitgaven en het nauwkeurig toezicht erop;
  • financieel adviseur zijn voor het Politiecollege en de Politieraad;
  • de korpschef bijstaan als financieel manager.