Lokale recherche

Leiding

Diensthoofd van de Lokale Recherche is eerste commissaris Wim Van Vaerenbergh.

Omschrijving

De recherche is een onderzoeksafdeling binnen de lokale politie, die als taak heeft misdrijven op te lossen en verdachten op te sporen.

De lokale recherche voert specifieke opdrachten van gerechtelijke politie uit:

  • de opdrachten uitgaande van de procureur des Konings en van de onderzoeksrechters;
  • het verder onderzoek van bepaalde vaststellingen in de eigen of een andere zone.

Het gaat daarbij meestal om onderzoeken die wegens de duur of complexiteit bij voorrang door een gespecialiseerde dienst worden uitgevoerd.

Daarnaast wint de recherche eveneens politioneel relevante informatie in.

De resultaten van de opsporingen, onderzoeken en informatiegaring worden in een proces-verbaal of verslag vastgelegd en aan de bevoegde overheden overgemaakt.

Buiten de normale kantooruren is steeds een rechercheur bereikbaar en terugroepbaar voor het verlenen van bijstand, het verderzetten of overnemen van dringende onderzoeken.

De dienst is samengesteld uit 1 commissaris, 3 hoofdinspecteurs en zes inspecteurs. Zij genieten de functionele gerechtelijke opleiding.

Contact

De dienst is bereikbaar via het algemeen telefoonnummer 053/840.800 en e-mailadres pz.denderleeuwhaaltert@police.belgium.eu.