De nieuwe Car-pass bestrijdt fraude beter

Een car-pass wordt gebruikt om de kilometerhistoriek van een voertuig bij te houden. Verkopers moeten deze voorleggen wanneer ze een tweedehandsvoertuig verkopen. Een recente wet bepaalt dat professionals via deze weg meer informatie beschikbaar moeten stellen aan automobilisten.

car-pass

Welke gegevens staan op een car-pass?

De wet verplicht garages, koetswerkherstellers, bandencentrales en technische keuringscentra om aan de vzw Car-Pass de kilometerstand door te geven. Die meterstandgegevens zijn verbonden aan het chassisnummer van het voertuig.

Naast de kilometerstand staan vandaag ook de volgende gegevens op de car-pass:

-          het chassisnummer van het voertuig;

-          het merk en het model van het voertuig;

-          de vervuilingsnorm (Euronorm);

-          de CO2-uitstoot;

-          of het voertuig nog een technische keuring moet ondergaan na een zwaar ongeval;

-          of de bestuurder geen gehoor heeft gegeven aan een terugroepactie;

-       de datum waarop het voertuig voor de eerste keer werd ingeschreven in België en de dag waarop het voor de eerste keer in het verkeer werd gebracht.

 

Hoe die gegevens verkrijgen en nakijken?

Als particulier ben je bij wet verplicht om, voor je het voertuig verkoopt, bij de technische keuring te vermelden dat het bestemd is voor de verkoop. Als je dat niet doet, zal de koper het voertuig niet kunnen inschrijven. De inspecteur zal een car-pass laten afdrukken die een geldigheidsduur heeft van maximaal 2 maanden. Je inschrijvingsbewijs zal diezelfde maximale duur hebben.

Professionele verkopers van tweedehandswagens zijn verplicht om de info van de car-pass in hun aanbiedingen en in hun showroom te vermelden. Op hun eigen website moeten ze in de aanbieding een link vermelden en de geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om de informatie af te drukken.

De car-pass wordt afgedrukt op speciaal papier met een hologram om vervalsing en fraude tegen te gaan. De koper van een tweedehandsvoertuig kan met behulp van een unieke QR-code en het identificatienummer van de car-pass nagaan of het document vervalst is. Via de website https://www.car-pass.be/nl/over-car-pass#popup-form kan men nagaan of de gegevens die op de car-pass staan overeenkomen met wat er op het scherm verschijnt. Als er iets niet overeenstemt, krijgt men een foutmelding. Dat betekent dan dat de car-pass waarschijnlijk vervalst of al lang vervallen is.Hoe zit het met voertuigen die betrokken waren bij een zwaar ongeval?

Een voertuig dat zwaar beschadigd raakte, moet een specifieke keuring na ongeval ondergaan als er delen getroffen zijn die essentieel zijn voor de veiligheid. Daarbij gaat het over het chassis, de stuurinrichting, de ophanging en het remsysteem. De auto-experts zijn wettelijk verplicht om voertuigen die zwaar beschadigd zijn aan vzw Car-Pass te melden via INFOMEX. Zolang die controle niet heeft plaatsgevonden zal op de car-pass blijven staan dat deze nog een keuring na ongeval moet ondergaan.

Als je een wagen koopt die nog een keuring na ongeval moet ondergaan kan je deze dus niet inschrijven vooraleer deze naar behoren is hersteld en minutieus is gecontroleerd. Weet wel dat deze verplichting pas van kracht is sinds 1 maart 2019.De functies van de car-pass uitgebreid in 2023 en 2024

De nieuwe wet in verband met de car-pass (Belgisch Staatsblad 17/02/2023) voorziet dat vanaf juli 2023 de informatie van openbaar nut die door vzw Car-Pass wordt beheerd ter beschikking gesteld zal kunnen worden voor wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in verband met de mobiliteit. De voorwaarde is wel dat de persoonsgegevens worden beschermd (AVG) en de gegevens niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Ook werd er bepaald dat er op de car-pass de autonomie van elektrische wagens vermeld zal worden.

Vanaf 1 januari 2024 zullen professionals die een voertuig herstellen ook gedetailleerd de uitgevoerde werken moeten beschrijven zodat die informatie ook beschikbaar is voor kandidaat-kopers. De car-pass wordt zo geleidelijk aan een digitaal onderhoudsboekje.