Slachtofferbejegening

Elke politiezone organiseert de politionele slachtofferbejegening conform het KB van 17 september 2001, de Ministriële omzendbrief PLP 10, de omzendbrief GPI 58 en Col 17/2012.

Onze politiezone heeft een protocolakkoord voor laterale steun slachtofferbejegening met de PZ Ninove.

Al onze personeelsleden, welke in contact komen met slachtoffers, beschikken over de nodige beroepsbekwaamheden inzake politionele slachtofferbejegening. Deze beroepsbekwaamheden zijn niet van therapeutische/gespecialiseerde aard.

Onze politiezone voorziet ook in 8 gespecialiseerde medewerkers voor het leveren van bijstand en advies inzake politionele slachtofferbejegening. Een gespecialiseerde medewerker is een personeelslid dat bijzondere beroepsbekwaamheden bezit en het korps ondersteunt bij emotionele crisissituaties of bij zeer ernstig slachtofferschap.

Er is eveneens voorzien in een permantentieregeling waarbij de gespecialiseerde medewerker slachtofferbejegenaar bereik- en terugroepbaar (24u/24u) is. Deze permanentieperiode wordt maandelijks gelijkmatig verdeeld over beide politiezones.

De slachtofferbejegenaar komt tussen als het gaat over feiten waar, gezien de psychologische toestand van het slachtoffer of door de materiële nood, een dringende tussenkomst vereist is oa. dodelijk ongeval, diefstal met geweld…

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 053 840 800.