Activatie waarschuwingsfase ozon- en hitteplan

Volgens het KMI wordt het de volgende dagen warm tot zeer warm: temperaturen van 30 °C of meer. Omdat de temperatuurindicator zoals vastgelegd in het ozon- en hitteplan zal overschreden worden, wordt voldaan aan de voorwaarden voor de activering van de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan. De waarschuwingsfase treedt in werking vanaf dinsdag 23 juni.

Het is dus van groot belang om je tijdens deze warme dagen goed te beschermen! 

De temperatuurindicator die gebruikt wordt in het kader van het ozon- en hitteplan zal overschreden worden: de som van het verschil tussen de voorspelde maximum temperatuur en 25 °C in Ukkel over een periode van 5 dagen wordt hoger dan of gelijk aan 17°C (waarbij enkel de positieve verschillen in rekening gebracht worden).

De combinatie van luchtvervuiling, de hoge temperaturen en het zonnige weer zullen de volgende zorgen voor een toename van de ozonconcentraties. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hoog de concentraties zullen oplopen en of de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ overschreden zal worden. Indien de volgende dagen overschrijdingen van de informatiedrempel voorspeld of gemeten worden, zal dat via aparte waarschuwingsberichten gecommuniceerd worden.

Het is belangrijk om je goed tijdens deze warme dagen goed voor te bereiden en te beschermen. Wanneer je hoort of ziet dat het een warme dag zal worden, is het belangrijk dat je jezelf goed voorbereid. Een goede voorbereiding kan je beschermen tegen nadelige gevolgen zoals verbrande huid, een zonneslag of huidkanker. Via de websites hieronder vind je heel wat informatie en tips!

 

Bijlage