Contactpunt stagiairs

Ben je geïnteresseerd in een stage bij Politie Aalst?

Voor wat betreft de administratieve stageplaatsen gelden binnen onze zone momenteel volgende richtlijnen:

  • Middelbare scholen: Enkel aanvragen van middelbare scholen uit Aalst kunnen verder in beraad genomen worden en dit voor leerlingen vanaf het 5de middelbaar.
  • Hogescholen: Enkel aanvragen van hogescholen waarbij Politie Aalst is opgenomen op de lijst van stageplaatsen kunnen verder in beraad genomen worden.
  • Universiteiten: Enkel aanvragen van universiteiten waarbij Politie Aalst is opgenomen op de lijst van stageplaatsen (UGent en VUB) kunnen verder in beraad genomen worden.

In alle bovenstaande gevallen wordt na ontvangst van een aanvraag in eerste instantie met de betrokken diensten bekeken wat de haalbaarheid is op dat moment. Politie Aalst wil elke student voldoende kunnen begeleiden en ondersteunen om zo een boeiende leerervaring te garanderen.

Vervolgens wordt de student uitgenodigd voor een gesprek met de mogelijke stagementor, mits uit het CV en/of de motivatiebrief blijkt dat de stage kan aansluiten bij onze diensten. Pas na dit gesprek kan een stageaanvraag al dan niet aanvaard worden.