Jaarverslag

Jaarverslag 2018 in beeld

Rekenschap afleggen is een basisprincipe van de gemeenschapsgerichte politiezorg. Onze overheden, de politieke mandatarissen, het parket, de federale politie, onze eigen medewerkers, de burger, de buurtinformatienetwerken (BIN),... verwachten van een politieorganisatie openheid van communicatie en een eerlijk overzicht van de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Het is dan ook maar normaal dat elk jaar de tijd wordt genomen om alles eens op te lijsten. De weerslag hiervan is opnieuw een lijvig document geworden met een gedetailleerde weergave van wat de Lokale Politie Aalst in 2018 heeft beleefd. Elk lid van de organisatie draagt een steentje bij tot de realisatie van dit werk, elk op hun eigen manier zodat dit jaarverslag uiteraard ook het jaarverslag is van elke medewerker.

Het Jaarverslag geldt als een soort naslagwerk waarin alles netjes is gebundeld en vervat in één geheel. Duurzaam ondernemen geldt ook voor de politie waardoor we geen papieren exemplaren meer voorzien. In de plaats daarvan kiezen we voor een digitale presentatie met een aantal kerncijfers die in een notendop de belangrijkste zaken weergeven.

Het volledige jaarverslag is terug te vinden via volgende video.
https://www.youtube.com/watch?v=qZjd3BArY34&feature=youtu.be