Jaarverslag

Rekenschap afleggen is een basisprincipe van de gemeenschapsgerichte politiezorg. We hechten er als politieorganisatie daarom veel belang aan open te communiceren over onze werking en resultaten. We willen hieraan tegemoet komen door onze cijfers jaarlijks te bundelen in een jaarverslag en dit maximaal te verspreiden naar onze partners.

De primeur gaat uiteraard naar onze eigen medewerkers als belangrijkste schakel in ons verhaal. Niettemin, wensen we ook onze externe partners, zoals de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de federale politie, andere lokale politiezones, BIN's, de media, hulpverleningsorganisaties en, niet het minst, de burger, te informeren.

Duurzaam ondernemen geldt ook voor politie. Er werd daarom sinds enkele jaren bewust voor gekozen geen papieren exemplaren van het jaarverslag meer te voorzien, wel een digitale presentatie waarin een aantal kerncijfers in een notendop weergeven worden.

Benieuwd naar wat Politie Aalst de afgelopen jaren verwezenlijkte? Klik hieronder door op de desbetreffende jaartallen.