Zonaal Veiligheidsplan

Elke lokale politiedienst moet om de zes jaar een Zonaal Veiligheidsplan opstellen. Daarin staat beschreven welke opdrachten en doelstellingen voorrang krijgen en hoe de politie dit zal aanpakken. Ook de taakverdeling en de personeelsinzet worden erin opgenomen.