Communicatie - contact met de pers

Lisa Wynendaele

Communicatieconsulente

Mail: PZ.Aalst.Communicatie@police.belgium.eu

Telefoon: 053/85.52.18

Mobiel: 0472/72.04.77

Bij de dienst Communicatie kan je terecht voor vragen over de interne en externe communicatie van Politie Aalst. Persmedewerkers kunnen via dit nummer contact opnemen. Lisa Wynendaele is, samen met de korpschef, woordvoerder van onze politiezone.