Buurtinformatienetwerken: samen werken aan veiligheid

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers en/of zelfstandigen (BIN-Z) in een afgelijnd gebied. Wil je meer info over wat een buurtinformatienetwerk is? Neem dan even een kijkje op deze pagina

Hoe werkt een BIN concreet?

Na oprichting van het BIN kan de informatie-uitwisseling van start gaan. De politie kan op eigen initiatief berichten posten. Bewoners binnen het BIN die zich bij het netwerk hebben aangesloten, kunnen deze berichten lezen en hierop reageren.

Merkt een bewoner die binnen het BIN woont iets verdacht op, dan dient deze onmiddellijk naar het noodnummer 112 van de politie te bellen. De politie evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen. Indien er voor de burger nuttige informatie is, wordt het BIN-netwerk opgestart, dit meestal in overleg met de in dienst zijnde politieploegen. De politie stuurt dan vanuit de centrale dispatching van de 112-centrale, een sms-bericht naar de BIN-leden. Niet dringende informatie zal via e-mail verspreid worden. Deze informatie nodigt de bewoners uit tot waakzaamheid en preventie.

Hoe kan je lid worden van een BIN?

Er zijn momenteel vijftien BIN's actief op het grondgebied van de politiezone Aalst. Bewoners die in een BIN-gebied wonen kunnen gratis lid worden door het inschrijvingsformulier van hun BIN ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de politiezone of hun lokale BIN-coördinator. Je kan de inschrijvingsformulieren onderaan deze pagina downloaden. 

Bij inschrijving heb je de mogelijkheid om een tijdslot op te geven wanneer je beschikbaar bent om berichten te ontvangen. Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden hieraan:

  1. Er is slechts 1 mogelijkheid op te geven.  Enkel een begin- en een einduur van beschikbaarheid.
  2. Het is niet mogelijk om meer dan 1 tijdslot in te geven in het systeem.   Dit wil zeggen dat bij een opgave van beschikbaarheid dit voor alle dagen van de week zal tellen. Door gebruik te maken van het tijdslot wil dit volgende zeggen:

  1. Het ogenblik van de aanmaak van de campagne is van toepassing.   Is een campagne buiten de opgegeven uren opgemaakt dan zal u deze campagne niet ontvangen.  Het systeem gaat uit van het uur van aanmaak en niet met het uur van verzenden.  Dit wil zeggen dat wanneer er een uitgestelde campagne aangemaakt is binnen de uren van het tijdslot die pas later verzonden zal worden, u deze wel nog zal ontvangen.     Een voorbeeld.  Het tijdslot is van 7 uur tot 22 uur.  De campagne is aangemaakt om 21:00 uur (binnen het tijdslot) maar zal pas om 23:30 uur (buiten het tijdslot) verzonden worden dan zal u dit bericht ontvangen.  Uitgestelde campagnes komen niet vaak voor binnen onze politiezone. 
  2. Bijkomend wil het gebruik van het tijdslot ook zeggen dat u niets zal ontvangen.  U zal geen telefoon, sms of mail ontvangen.
  3. De berichten worden ook niet uitgesteld verzonden wanneer het tijdslot verstreken is.  Dit is zo voor alle mogelijke manieren van verzenden. 
  4. Wanneer u wel de berichten wil ontvangen en niet gestoord wil worden is er de optie om dit in de instellingen van uw gsm te doen.  Zo kan u zelf voor elk ogenblik beslissen of u een bericht onmiddellijk wenst te ontvangen of niet.   Ik neem aan dat de uren van beschikbaarheid niet voor elke dag van de week dezelfde zullen zijn.  In het weekend zal u wellicht iets later op de dag beschikbaar zijn als tijdens de werkweek.  Zo bent u ook zeker dat u geen bericht zal missen.  De oproepen zullen wel doorkomen echter zonder dat u gewekt zal worden.  Indien u wenst gebruik te maken van het tijdslot volstaat het om een mail te sturen met uw gegevens naar de stuurgroep van uw bin.  Dit met de vermelding van het aanvangsuur en het einduur van de beschikbaarheidVoorbeeld: Ik (naam van het lid en uw telefoonnummer) wens gebruik te maken van het tijdslot en ben beschikbaar vanaf 07:00 tot 22:00 uur. Je kan de BIN-coördinatoren bereiken via:

Is er nog geen BIN bij jou in de buurt en wil je graag één opstarten?

De politie stimuleert het ontstaan van buurtinformatienetwerken, doch het initiatief moet komen van de burger. Een initiatief dat voldoende gedragen wordt door de buurt- of wijkbewoners, heeft immers het meest kans op slagen. De initiatiefnemende burgers nemen contact op met de lokale politie. Zij zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zullen de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst. Welke doelen poogt men te bereiken en welke middelen heeft men daar voor nodig? Zijn er voldoende burgers die zich willen engageren om deel uit te maken van het bestuur van het BIN?

Vervolgens wordt bekeken welke buurt/wijk men wil afbakenen en welke straten ertoe behoren.

De bewoners binnen dit afgebakend gebied worden door de initiatiefnemende burgers en Politie Aalst uitgenodigd op een infoavond. Tijdens dit infomoment worden burgers geïnformeerd over de werking van een BIN, en wordt afgetoetst of er interesse is bij de bewoners om zich aan te sluiten. Bij voldoende draagkracht kunnen de technische aspecten in orde worden gebracht om de informatie-uitwisseling via een digitaal netwerk tussen de bewoners en de politie mogelijk te maken. Het BIN-bestuur ondertekent een charter met de politie en de gemeente, bestemd voor de FOD Binnenlandse Zaken.

Interesse om een BIN op te starten?

Neem contact op met onze diensten via e-mail: pz.aalst.preventie@police.belgium.eu of telefonisch op het nummer 053/85 51 10. Neem ook eens een kijkje op de website van het kenniscentrum BIN of be.safe.be.