Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 189 politiezones, waarvan de politiezone Aalst er één is. Wij staan in voor Aalst en de deelgemeenten Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert, Moorsel en Nieuwerkerken.

De dagelijkse leiding van de zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Jürgen Dhaene. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Christoph D'Haese.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in zeven basisfuncties:

  • Wijkwerking;
  • Onthaal;
  • Interventie;
  • Slachtofferbejegening;
  • Lokale recherche;
  • Handhaving openbare orde;
  • Verkeer.

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Het politiekorps staat onder leiding van de korpschef, hoofdcommissaris van politie Jürgen Dhaene. Sinds 01/01/2016 is hij aangesteld door de koning als korpschef van de Politiezone Aalst voor een periode van 5 jaar. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald, voor de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan. Hij staat ook in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps.

Elke politieorganisatie moet haar rol in deze veranderende maatschappij waarmaken. Daarom streven wij naar een 'lerende organisatie' waarbij we onze werking voortdurend evalueren om nog betere prestaties te leveren.
Onze missie, visie en waarden verwoorden krachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken. 

Hier vind je het organogram van de Lokale Politie Aalst. Ons korps bestaat uit de korpsleiding, de directie Basispolitiezorg, de directie Netwerken en de directie Mens&Organisatie.