Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 182 politiezones (143 meergemeentezones en 39 ééngemeentezones), waarvan de politiezone Aalst er één is. Wij staan in voor Aalst en de deelgemeenten Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert, Moorsel en Nieuwerkerken.

De dagelijkse leiding van de zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Jürgen Dhaene. Hij

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in zeven basisfuncties:

  • Wijkwerking;
  • Onthaal;
  • Interventie;
  • Slachtofferbejegening;
  • Lokale recherche;
  • Handhaving openbare orde;
  • Verkeer.