Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

In bijlage vind je een samenvatting van het Zonale Veiligheidsplan 2020-2025 voor onze zone. De samenvatting bevat de Visie, Missie en Waarden van onze zone, de prioriteiten van onze zone voor de periode 2020-2025, de fenomenen en transversale thema's uit het Nationale Veiligheidsplan en de opdrachten van federale aard. 

Wens je meer informatie of wil je de uitgebreide versie inkijken? Neem dan contact op met de dienst Beleidsadvies & Kwaliteit via Eva.Baten@police.belgium.eu.