Over ons

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 189 politiezones, waarvan de politiezone Aalst er één is. Wij staan in voor Aalst en de deelgemeenten Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert, Moorsel en Nieuwerkerken.

De dagelijkse leiding van de zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Jürgen Dhaene. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Christoph D'Haese.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in zeven basisfuncties:

  • Wijkwerking;
  • Onthaal;
  • Interventie;
  • Slachtofferbejegening;
  • Lokale recherche;
  • Handhaving openbare orde;
  • Verkeer.

Benieuwd naar wat we als politie hebben gedaan de afgelopen jaren?
Elk jaar geven we een overzicht van onze activiteiten in het jaarverslag. 

Duurzaam ondernemen geldt ook voor de politie waardoor we geen papieren exemplaren meer voorzien. In de plaats daarvan kiezen we voor een digitale presentatie met een aantal kerncijfers die in een notendop de belangrijkste zaken weergeven.

 

Elke lokale politiedienst moet om de zes jaar een Zonaal Veiligheidsplan opstellen. Daarin staat beschreven welke opdrachten en doelstellingen voorrang krijgen en hoe de politie dit zal aanpakken. Ook de taakverdeling en de personeelsinzet worden erin opgenomen.

De politie speelt verschillende rollen in onze samenleving en ze zijn allemaal even essentieel. We zijn daarom voortduren op zoek naar collega's met de meest gevarieerde achtergrond. We hebben niet enkel behoefte aan politieambtenaren (van agent tot commissaris), maar ook aan ondersteunend burgerpersoneel zoals informatici, boekhouders, technici en andere specialisten. 

Onze beroepenvoorlichters geven je graag meer informatie over de verschillende functies binnen de politie. Je kan hen telefonisch bereiken tijdens de kantooruren of via mail. 

Voor alle politiefuncties organiseert de politie een selectieketting bestaande uit verschillende proeven en een selectiecommissie. Wil je meer weten over de selectieprocedure? Neem een kijkje op de rekruteringswebsite van de federale politie. Daar vind je alle informatie over administratieve jobs en de selectie voor jobs in uniform (voorwaarden, proeftesten, inschrijvingsformulieren, ...).
Alle info: www.jobpol.be/nl

De rekruteringsfilm van de geïntegreerde politie vind je hier.