Over ons

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 189 politiezones, waarvan de politiezone Aalst er één is. Wij staan in voor Aalst en de deelgemeenten Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert, Moorsel en Nieuwerkerken.

De dagelijkse leiding van de zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Jürgen Dhaene. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Christoph D'Haese.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in zeven basisfuncties:

  • Wijkwerking;
  • Onthaal;
  • Interventie;
  • Slachtofferbejegening;
  • Lokale recherche;
  • Handhaving openbare orde;
  • Verkeer.

Jaarverslag 2018 in beeld

Rekenschap afleggen is een basisprincipe van de gemeenschapsgerichte politiezorg. Onze overheden, de politieke mandatarissen, het parket, de federale politie, onze eigen medewerkers, de burger, de buurtinformatienetwerken (BIN),... verwachten van een politieorganisatie openheid van communicatie en een eerlijk overzicht van de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Het is dan ook maar normaal dat elk jaar de tijd wordt genomen om alles eens op te lijsten. De weerslag hiervan is opnieuw een lijvig document geworden met een gedetailleerde weergave van wat de Lokale Politie Aalst in 2018 heeft beleefd. Elk lid van de organisatie draagt een steentje bij tot de realisatie van dit werk, elk op hun eigen manier zodat dit jaarverslag uiteraard ook het jaarverslag is van elke medewerker.

Het Jaarverslag geldt als een soort naslagwerk waarin alles netjes is gebundeld en vervat in één geheel. Duurzaam ondernemen geldt ook voor de politie waardoor we geen papieren exemplaren meer voorzien. In de plaats daarvan kiezen we voor een digitale presentatie met een aantal kerncijfers die in een notendop de belangrijkste zaken weergeven.

Het volledige jaarverslag is terug te vinden via volgende video.
https://www.youtube.com/watch?v=qZjd3BArY34&feature=youtu.be

De politie speelt verschillende rollen in onze samenleving en ze zijn allemaal even essentieel. We zijn daarom voortduren op zoek naar collega's met de meest gevarieerde achtergrond. We hebben niet enkel behoefte aan politieambtenaren (van agent tot commissaris), maar ook aan ondersteunend burgerpersoneel zoals informatici, boekhouders, technici en andere specialisten. 

Onze beroepenvoorlichters geven je graag meer informatie over de verschillende functies binnen de politie. Je kan hen telefonisch bereiken tijdens de kantooruren of via mail. 

Voor alle politiefuncties organiseert de politie een selectieketting bestaande uit verschillende proeven en een selectiecommissie. Wil je meer weten over de selectieprocedure? Neem een kijkje op de rekruteringswebsite van de federale politie. Daar vind je alle informatie over administratieve jobs en de selectie voor jobs in uniform (voorwaarden, proeftesten, inschrijvingsformulieren, ...).
Alle info: www.jobpol.be/nl

De rekruteringsfilm van de geïntegreerde politie vind je hier.