Korpschef

Het politiekorps staat onder leiding van de korpschef, hoofdcommissaris Jürgen Dhaene. Sinds 01/01/2016 is hij aangesteld door de koning als korpschef van Politie Aalst. De aanstelling van een korpschef geldt telkens voor 5 jaar. Ondertussen is Jürgen Dhaene al toe aan zijn tweede mandaattermijn, die loopt tot 31/12/2025. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, en meer bepaald voor de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan. Hij staat ook in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps.

Korpschef Jürgen Dhaene

De korpschef wil enerzijds de goede praktijken bewaren en versterken, maar anderzijds ook de nodige initiatieven nemen om nog meer door te groeien naar een moderne overheidsorganisatie die de enorme uitdagingen van onze maatschappij enthousiast aanpakt en al haar werkprocessen zo optimaal mogelijk organiseert.

Aan de hand van deze kerndoelstellingen maakt de korpschef duidelijk waar hij de komende jaren met Politie Aalst als organisatie extra op wil inzetten:

1. Permanent inspelen op de steeds veranderende maatschappij zowel binnen de organisatie (intern) als in het werkveld (extern)

2. De uitvoering van het zonaal veiligheidsplan 2020-2025

3. Politie Aalst als betrouwbare partner

4. Masterplan nieuw gebouw

Lees hieronder zijn integrale opdrachtbrief.