De groene kaart verandert van vorm

Sinds 1 juli 2020 is de vorm van de internationale motorrijtuigverzekeringskaart, ook wel gekend als groene kaart, veranderd. Ze wordt niet langer dubbelzijdig gedrukt op groen papier, maar ofwel op wit papier ofwel in elektronische vorm op een witte achtergrond.

Concreet betekent dit dat je het document dus niet meer op papier bij je moet hebben op voorwaarde dat je bij een controle de elektronische versie kunt tonen. Als je ervoor kiest ze op je smartphone op te slaan, vergeet dan niet het document te delen met de andere bestuurders, ook al zijn die occasioneel.

Ga je naar het buitenland, dan is het wel aangeraden om het document te printen en aan boord van je voertuig te houden. Bij een controle heb je dan steeds een papieren versie en vermijd je problemen als je gsm gestolen wordt of een platte batterij heeft of als een elektronisch document niet aanvaard wordt in het land waar je gecontroleerd wordt.

Tot 31 december 2021 blijven de groene, dubbelzijdige, internationale verzekeringsbewijzen, waarvan de geldigheidsduur nog niet is verlopen, geldig. Vanaf 1 januari 2022 zijn enkel nog de elektronische versie op een witte achtergrond of de witte papieren versie geldig.

Dit betekent dat je de komende 18 maanden bij een controle dus zowel een groen als een wit autoverzekeringsbewijs mag voorleggen.

Meer info: https://economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/verzekeringen/auto/auto-ba/bewijs-van-verzekering-de