European Disability Card (EDC)

De European Disability Card (EDC) is een kaart die tot doel heeft de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te bevorderen.

De European Disability Card (EDC) is een kaart die tot doel heeft de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te bevorderen en hen in die domeinen een aantal voordelen te bieden, zoals aangepaste begeleiding en plaatsen. De kaart wordt in België gebruikt, net als in de zeven andere deelnemende EU-landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

Je kan de EDC-kaart vergelijken met de mindervaliden parkeerkaart. Met dat verschil dat de EDC ook wordt toegekend aan mensen die wel mobiel zijn maar een andere (niet zichtbare) beperking hebben. Beperkingen zijn immers niet altijd fysiek zichtbaar. Deze kunnen alle vormen aannemen. Het tot uiting komen van een niet-fysieke handicap kampt vaak met onbegrip of een ongepaste reactie vanuit de omgeving. De EDC tracht daar komaf mee te maken.

De kaart is strikt persoonlijk en is voor de houder een bewijs van zijn/haar beperking. De houder heeft niet meer rechten of plichten door het bezit van de kaart dan andere burgers, met deze kaart kan hij/zij enkel een beetje begrip vragen.

Deze European Disability Card kan ook nuttig zijn bij politietussenkomsten. Zo kan deze kaart onze politiemensen helpen bij het beoordelen van tussenkomsten waarbij de houders van zulke kaart betrokken zijn. Het zou best kunnen dat deze kaart een ander licht werpt op de politietussenkomst. Ben je houder van een EDC? Aarzel dan zeker niet om deze kaart bij een tussenkomst voor te leggen aan onze politiemensen. 

Meer info:

https://eudisabilitycard.be/nl

European Disability Card