Heraanleg Dekkersweg (N41)

Afgelopen maandag (13 maart) startte het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, met werken aan de Dekkersweg (N41) in Hofstade/Aalst. Met enkele kleine ingrepen verbeteren ze de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers aan de kruispunten met de Bergweg en Hekkestraat en met de heraanleg van de rijweg maken ze het comfortabeler en veiliger voor gemotoriseerd verkeer. De werken duren 3,5 maanden.

Plan heraanleg N41

Veilige oversteekplaatsen en vlotter verkeer

De kruispunten met de Bergweg en Hekkestraat worden veiliger en compacter gemaakt. Er komen voet- en fietsoversteken met middeneiland. Die zorgen ervoor dat de afstand wordt verkleind die voetgangers en fietsers moeten overbruggen om de drukke rijbaan over te steken. Na de werken fietsen fietsers niet meer op de Dekkersweg tussen de Steenweg op Dendermonde en de Steenweg op Aalst maar fietsen ze via het jaagpad langs de Dender, het notelaarspad of de lokale gemeentewegen. 

Daarnaast knapt Wegen en Verkeer ook de rijweg op. Tussen de Gooikenstraat en de Steenweg op Dendermonde wordt de rijweg tot en met de fundering opgebroken en heraangelegd. Tussen de rotonde met de op- en afritten van de ring en de Gooikenstraat worden enkel de bovenste asfaltlagen vervangen. Ten slotte worden ook de verkeerslichten aan de kruispunten vernieuwd. 

Werken duren tot eind juni

Wegen en Verkeer verwacht de nodige hinder door de werken maar probeert deze zo beperkt mogelijk te houden door in twee fasen te werken. Tijdens de voorbereidende werken die starten op 13 maart maakt de aannemer een doorsteek in de middenberm op de Dekkersweg. De doorsteek zorgt ervoor dat verkeer tijdens de andere fasen veilig en vlot van de ene naar de andere rijhelft langs de werfzone kan. Van 20 maart tot midden mei wordt er gewerkt op de rijweg richting Aalst. Nadien schuift de werfzone op naar de weghelft richting Dendermonde. Eind juni moet de vernieuwing afgerond zijn.

Fietsers volgen omleiding, verkeer langs werfzone

Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via de Steenweg op Aalst, Hoogstraat en de Steenweg op Dendermonde en kruisen de Dekkersweg via de oversteken aan de Steenweg op Aalst of de Steenweg op Dendermonde. Auto’s en vrachtwagens rijden via versmalde rijstroken langs de werfzone. Wel geldt er een snelheidsbeperking langs de werfzone en zijn de kruispunten met de Hekkestraat en de Steenweg op Aalst afwisselend volledig open. Verkeerslichten regelen hier het verkeer. Voor alle andere kruispunten met de Dekkersweg geldt het rechts-in-rechts-uit principe. Dat wil zeggen dat bestuurders de zijstraten enkel inrijden naar rechts en uitrijden naar rechts. De verkeerslichten zijn hier buiten dienst. 

Buurtbewoners en handelaars blijven bereikbaar

Werken brengen steeds hinder met zich mee, maar Wegen en Verkeer neemt maatregelen om dit tot het minimum te beperken. Een gefaseerde aanpak is hier een onderdeel van. Daarnaast blijven woningen en handelszaken en zijstraten maximaal toegankelijk. Wegen en Verkeer stelt voor deze werken ook een omgevingsmanager aan die het aanspreekpunt is voor bedrijven en bewoners in de omgeving van de werf.

Meer informatie, een algemeen overzicht en actuele hinder zijn te vinden via de website van Wegen en Verkeer. 

Labels