Klachtenformulier

De politie streeft als overheidsdienst naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voelt u zich onheus behandeld door onze diensten? Dan kunt u ons dat laten weten via het online klachtenformulier.

Indien u verkiest uw klacht over te maken aan één van de controleorganen van de politie kan u terecht bij het Comité P en het AIG

De politiezone stelt alles in het werk om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Met het oog op continue verbetering staat ze open voor klachten van burgers over een interventie of een contact met haar diensten.

Alle klachten worden bestudeerd en de klager zal hierover feedback krijgen.

De indiening van een valse klacht die met een lasterlijke aangifte kan worden gelijkgesteld, kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging (art. 443 van het Strafwetboek).

Hebt u kennisgenomen van de nuttige informatie hierboven?

U kunt dan het online klachtenformulier invullen

  1. Uw persoonlijke gegevens
  2. Feitelijke gegevens (wees zo nauwkeurig mogelijk)
  3. Volgende
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw klacht. Bekijk onze privacyverklaring.