Verkeershinder door storm Ciara

UPDATE 

Sinds iets voor 17u deze namiddag 12 februari werd ook de Burchtstraat verkeersveilig gemaakt en opengesteld. 
Er is, net zoals in de Erembodegemstraat, opnieuw doorgaand verkeer mogelijk. 

11/02/2020 Het hoogtepunt van storm Ciara is achter de rug, de schade wordt overal opgemeten. De (verkeers)hinder is nog steeds voelbaar. Enkele straten in Aalst zijn afgesloten. De hulpdiensten volgen de situatie op de voet.

Door stormschade is de Burchtstraat nog steeds afgesloten voor alle verkeer tussen de Alfred Nichelsstraat en de Anna Snelstraat. Losliggende panelen op het dak van Tereos zorgen voor gevaar. De hoogtewerker die nodig is om de herstellingswerken uit te voeren, kan door de wind niet ten volle benut worden. De verkeershinder zal dus ook tijdens de avondspits van 10 februari en de ochtendspits van 11 februari voelbaar zijn. Er wordt hinder verwacht aan Parklaan en rotonde Haring en op de Brusselse steenweg vanuit Affligem. Er wordt gevraagd de stad binnen te rijden via de noordelijke en westelijke kant (Dendermondse steenweg en Gentsesteenweg) of indien mogelijk te parkeren aan de rand en te voet naar het centrum te gaan. De Lokale Politie Aalst zet extra manschappen in om het verkeer te regelen.

Ook de Erembodegemstraat is afgesloten voor alle verkeer. Enkele bomen dreigen nog om te vallen of af te breken. Sportcentrum Schotte is enkel via de Kapellekensbaan en de Rooms-Hofstraat bereikbaar. Mogelijks zal de Erembodegemstraat nog steeds afgesloten zijn tijdens de ochtendspits van 11 februari.
De Sint-Jorisstraat is afgesloten omdat er brokstukken naar beneden komen. Ook het dak van het complex Groen Kruis ligt los. De straat wordt afgesloten voor alle verkeer. Aan de winkeliers wordt gevraagd hun zaak te sluiten.

Hulpverleningszone Zuid-Oost behandelt alle binnengekomen meldingen. Niet-dringende meldingen over wateroverlast of stormschade kan je doorgeven via het e-loket van hulpverleningszone Zuid-Oost (https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/) of tel. 1722. Voor dringende (medische) hulp bel je het algemeen noodnummer 112.

Heb je zelf schade? Maak foto’s, verzamel eventueel bewijsmateriaal (bv. facturen) en neem contact op met je brandverzekeraar.