Vorm jij binnenkort mee de verbinding tussen Aalsterse jongeren en politie?

Sinds 2018 investeert de stad Aalst in kwalitatief jeugdopbouwwerk, samen met vzw LEJO onder de naam Buurtwild/t. Nu volgt een nieuw project om de verstandhouding tussen Aalsterse jongeren en politie verder te optimaliseren: ALLO?!. Om dit project te kunnen verwezenlijken, is vzw LEJO op zoek naar een projectbegeleid(st)er.

Foto project ALLO

Vaak komen jongeren en politie elkaar op straat enkel tegen naar aanleiding van een dringende politie interventie. In die omstandigheden staan de zenuwen aan beide kanten dikwijls wat meer gespannen. Aan beide kanten wordt dan ook de behoefte gevoeld om elkaar beter te leren kennen en dit onder andere, ‘normalere’ omstandigheden. Dit aanvoelen is er trouwens niet alleen in Aalst, maar ook in vele andere gemeenten en steden.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid wou hiertoe een bijdrage leveren. Daarom lanceerde Minister Dalle afgelopen zomer een projectoproep voor verbindende projectvoorstellen rond jongeren en politie. VZW LEJO (Buurtwild/t) nam contact op en vroeg Politie Aalst om samen te werken aan een dergelijk project.

Gezien het maatschappelijke belang van de toenadering en verbinding tussen jongeren en de politie, waren we als politie snel akkoord. Wij zijn er van overtuigd dat dit project onze werking en onze professionele dienstverlening zal versterken en zal bijdragen tot een betere verstandhouding met de jongeren in Aalst.
Ook Stad Aalst is hiervan overtuigd en daarom is het College van Burgemeester en Schepenen op 27 september 2021 ook officieel akkoord gegaan om samenwerking te verlenen aan dit project. Het Aalsterse projectvoorstel werd begin december goedgekeurd door Minister Dalle en dat is héél sterk, want er wordt slechts 1 project per provincie gegund.

En zo kwam project ALLO?! in het leven. ALLO staat voor Alle Lijnen Liggen Open. Het project stimuleert een duurzame samenwerking tussen politie en jeugdwerk en wil die ook structureel verankeren, het wil leren uit de huidige praktijk en goede praktijkvoorbeelden versterken.

De voornaamste doelstelling van ons project is het faciliteren van een laagdrempelige, positieve interactie tussen de jongeren en de politie om zo de relatie tussen beide te verbeteren. Daarnaast zal er ook aan expertiseopbouw worden gewerkt en zal er een lerend netwerk worden opgestart. Niet alleen de Politie Aalst, maar ook andere korpsen uit de Denderregio willen meewerken aan dit project.

Meer informatie over het project kan je vinden in het bericht in bijlage. 

Om dit allemaal te kunnen verwezenlijken, is vzw LEJO op zoek naar een projectbegeleid(st)er. 

  • Je gaat outreachend/vindplaatsgericht aan de slag en maakt contact met jongeren en lokale politiekorpsen. Je bent een laagdrempelig aanspreekfiguur voor de jongeren en politie. Je bouwt aan een vertrouwensrelatie met als doel de
    brug te slaan tussen jongeren en lokale politie. Je gaat aan de slag met noden en drempels om het contact mogelijk te maken en een ontmoetingsaanbod uit te werken.
  • In samenwerking met collega’s uit het team vorming van LEJO, bouw je aan een lerend netwerk dat de uitwisseling van ‘good practices’ en expertise tussen verschillende politiekorpsen mogelijk maakt. m.b.t. het omgaan met jongeren.
  • Je krijgt de ruimte om deze expertise te ontwikkelen en te bundelen en je te laten inspireren door andere (inter)nationale projecten of organisaties die reeds stappen gezet hebben rond dit thema.

Is dit iets voor jou? Klik dan zeker door naar de website van vzw LEJO en stel je kandidaat! 

SAMEN werken we aan leefbaarheid en veiligheid in onze stad. 

Meer informatie over de goedgekeurde projecten - waaronder ook ALLO?! -  van minister Dalle vind je hier