Word jij onze nieuwe (burger)collega?

Politie Aalst is op zoek naar nieuwe collega's voor de dienst strategische analyse én naar een adjunct van de functionaris gegevensbescherming en informatieveiligheid. Wil je als burger graag bij de politie werken? Stel je dan snel kandidaat! 

Infoverwerking

De dienst strategische analyse staat in voor analyses over politionele veiligheidsfenomenen, algemene profielanalyses en ook ondersteunende analyses voor het beleid. De dienst heeft een signaalfunctie voor andere diensten binnen het korps om prioriteit te geven aan bepaalde fenomenen of contexten. Strategische analyse werkt ook mee aan de uitwerken, evaluatie en aanpassing van een model voor informatie-gestuurde politiezorg. Solliciteren kan tot 10/12/2021.

De DPO werkt voor verschillende politiezones. De DPO is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een politioneel veiligheidsbeleid voor de bescherming van persoonsgegevens en een gepaste verwerking conform de gegevensbeschermingswet, wet op het politieambt en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Solliciteren kan tot 21/12/2021.

Meer info over en de inschrijvingsformulieren voor de vacatures vind je hieronder.

Consulent strategische analyse (Bachelor): https://www.jobpol.be/vacatures/consulent-dienst-strategische-analyse#j…

Adviseur strategische analyse (Master): https://www.jobpol.be/vacatures/strategisch-analist#jobomschrijving

Adjunct van de functionaris gegevensbescherming en informatieveiligheid (DPO) (Bachelor): https://www.jobpol.be/vacatures/adjunct-van-de-functionaris-gegevensbescherming-en-informatieveiligheid-dpo#jobomschrijving