1.233 leerlingen nemen deel aan Het Grote Voetgangersexamen

Op maandag 20 maart gaat Het Grote Voetgangersexamen in politiezone Limburg Regio Hoofdstad van start. Basisschool De Kievit in Hasselt is het eerst aan de beurt. De politie Limburg Regio Hoofdstad evalueert die dag daar de voetgangersvaardigheden van de leerlingen uit het vierde leerjaar.

Voetgangersexamen

De praktijktest is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en dit jaar nemen er 1.233 leerlingen uit 38 verschillende scholen uit politiezone LRH deel aan het examen.

Het Grote Voetgangersexamen is een praktijkexamen waarin de politie op een uitgestippeld parcours test of de kinderen uit het vierde leerjaar klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te stappen. “Verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk gegeven en dit project kadert hier perfect in. Het is immers belangrijk dat de kinderen zich bewust zijn van de verkeersregels en in staat zijn te functioneren als zwakke weggebruiker in het verkeer.” aldus korpschef Philip Pirard.

De leerlingen leggen een parcours af in hun schoolomgeving en worden geëvalueerd door politiemensen op vijf vaardigheden zoals het oversteken op een zebrapad en het oversteken tussen geparkeerde auto’s. Als de kinderen slagen op de vijf basisvaardigheden ontvangen ze het Voetgangersbrevet Goud en een leuk verkeersgadget. “De veiligheid van onze schoolgaande jeugd is voor dit stadsbestuur een topprioriteit. Dat doen we enerzijds door blijvend te investeren in veilige schoolomgevingen en anderzijds door de leerlingen de nodige tips te geven om zich veilig van en naar de school te verplaatsen. Het Grote Voetgangersexamen is daarvoor uitstekend geschikt.” zegt burgemeester Steven Vandeput, voorzitter van het politiecollege.

Het examen heeft dus heel wat voordelen, zowel voor de kinderen, de school als de ouders. Zo is het hebben van meer aandacht voor praktijkgericht verkeersonderwijs op school een schakel in het proces van levenslang en ervaringsgericht leren. Daarnaast zien leerkrachten en ouders in dat een kind over voldoende psychomotorische vaardigheid, ervaring en maturiteit moet beschikken om veilig te kunnen oversteken. Bovendien krijgen leerkrachten en ouders een duidelijk beeld van de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes van hun leerlingen/kinderen in het echte verkeer.

Binnenkort beoordeelt Politie LRH ook de fietsbehendigheid van de zesdejaars tijdens Het Grote Fietsexamen.