Aangifte camerabewakingssysteem verplicht

Ongeacht of je een camerabewakingssysteem gebruikt aan de ingang van jouw woning, in een supermarkt, of zelfs op een industriële site, let op! Op 25 mei 2018 traden de wijzigingen met betrekking tot het gebruik van bewakingscamera's in werking. Vanaf 25 mei 2020 is de overgangsmaatregel ten einde met gevolg dat alle camerabewakingssystemen aangemeld dienen te zijn via www.aangiftecamera.be. De politie Limburg Regio Hoofdstad zal hier de nodige controles op uitvoeren.

Vóór 25 mei 2018 moest elke bezitter van bewakingscamera's zijn camera's aangeven via het elektronisch loket van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL). Maar opgelet, de werkwijze van aangifte werd gewijzigd. Vóór 25 mei 2020 moeten alle bewakingscamera's aangegeven zijn via een elektronisch loket dat eveneens de aangiften van alarmsystemen ontvangt (www.aangiftecamera.be).

Wat houdt dit precies in?

  • De aangiften zijn verplicht;
  • De aangiften van de bewakingscamera's zijn volledig gratis;
  • Wil je een nieuw camerabewakingssysteem installeren? Geen probleem! Je kan jouw systeem aangeven op de nieuwe applicatie, uiterlijk de dag vóór de ingebruikneming, zoals wettelijk voorzien.
  • Jouw bewakingscamera’s waren reeds aangegeven op het elektronisch loket van de CBPL? Om jouw gegevens bij te werken, moet je jouw camera's eveneens aangeven op deze nieuwe applicatie. Er werd een overgangsperiode van twee jaar voorzien om je de tijd te geven dit te doen; je hebt dus tot uiterlijk 25 mei 2020 om in orde te zijn wat dit punt betreft.
  • Je moet erop toezien dat jouw aangifte steeds up-to-date is, door deze tenminste jaarlijks te valideren.

Uitzondering

In de wet wordt er voorzien in een uitzondering voor de burger die in zijn eigen woning een bewakingscamera installeert voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik. Hij zal geen aangifte moeten doen, noch een register moeten invullen of een pictogram moeten gebruiken (wat niet betekent dat men personen mag filmen zonder hun toestemming).

Wat heb je nodig om een nieuwe aangifte in te dienen?

Voor de toegang tot het elektronisch loket dien je jezelf te identificeren door middel van jouw elektronische identiteitskaart, een burgertoken of een unieke veiligheidscode via een mobiele app. Indien je een aangifte wil indienen voor een rechtspersoon, is het dus nodig om deze te kunnen vertegenwoordigen.

Meer informatie

https://www.besafe.be/nl/nieuws/het-nieuwe-aangiftesysteem-voor-bewakingscameras-is-beschikbaar

Vragen?

Neem dan contact op met Bart Reekmans, manager van het Cameranetwerk LRH.
> 011 938 504 of bart.reekmans@politielrh.be