Aantal fietsdiefstallen gekelderd

Tijdens de eerste acht maanden van 2019 kwamen er bij de politie Limburg Regio Hoofdstad 214 aangiftes van fietsdiefstallen binnen. In 2018 waren er dit tijdens dezelfde periode bijna 100 meer.

Fietsen

Tussen 1 januari 2019 en 1 september 2019 werden er bij de politie Limburg Regio Hoofdstad 214 gestolen fietsen gemeld. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van de afgelopen jaren. In dezelfde periode vorig jaar werden er nog 304 aangiftes van fietsdiefstallen genoteerd.

“De grote stijging van het aantal camera’s in onze politiezone is zonder twijfel één van de redenen van deze daling,” zegt korpschef Philip Pirard. “Wanneer iemand ons ongeveer kan vertellen waar en wanneer zijn fiets gestolen werd, kunnen wij aan de hand van camerabeelden de dader identificeren. Op die manier worden er, vooral in Hasselt, aardig wat fietsdiefstallen opgelost.” De afgelopen tijd kwamen er ook veel camera’s bij op plaatsen waar regelmatig fietsdiefstallen gepleegd worden.

In Hasselt gebeuren de meeste fietsdiefstallen. Daarom investeert de stad ook in preventie. “Zo kan je bijvoorbeeld bij ons terecht om je fiets te laten graveren, schakelen we onze informatiekanalen frequent in om de Hasselaar te sensibiliseren en voeren we een actief beleid rond weesfietsen en teruggevonden fietsen,” zegt burgemeester Steven Vandeput.

Daarnaast verschijnen fietsdieven in de politiezone sinds een jaar binnen een erg korte termijn voor de parketmagistraat. Hierbij wordt er vanuit het parket Limburg onmiddellijk een gevolg gegeven aan de strafbare feiten die gepleegd werden. “We zien dat het zogenaamde ‘Project M’ voor dit soort kleinere criminaliteit erg goed werkt,” zegt korpschef Philip Pirard. “Daders weten nu dat er zowel vanuit politie als parket onmiddellijk een gevolg gegeven wordt aan hun daden.”
Tenslotte roept de politie Limburg Regio Hoofdstad nogmaals op om altijd aangifte toen doen van een fietsdiefstal. “Wij vermoeden dat veel slachtoffers de diefstal van hun fiets niet melden bij onze diensten. Hierdoor kunnen wij van veel teruggevonden fietsen de eigenaar niet achterhalen. Dit zou wel kunnen wanneer de diefstal bij ons aangegeven werd.”