Informatiecampagne aanhangwagens

Aanstaande zaterdag is de politie Limburg Regio Hoofdstad in de omgeving van alle containerparken in de politiezone aanwezig om inwoners te sensibiliseren rond de regelgeving en technische uitrusting van lichte aanhangwagens. Hiermee geeft de politiezone het startsein van een sensibiliseringscampagne rond aanhangwagens.

De politie Limburg Regio Hoofdstad start op 1 juni een preventiecampagne op rond lichte aanhangwagens. Dit zijn aanhangwagens met een maximum toegelaten massa van 750 kilogram. Het is nog steeds toegelaten om zelf een lichte aanhangwagen te maken, al moet die wel voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten. “Het is dus niet verbazingwekkend dat veel aanhangwagens technisch niet in orde zijn,” zegt korpschef Philip Pirard. “Zo hangt er bijvoorbeeld geen correcte nummerplaat op de aanhangwagen of werken de achterlichten niet. Bestuurders zien hier vaak het gevaar niet van in. Daarom gaan we een maand lang sensibiliseren zodat onze inwoners goed op de hoogte zijn van hoe hun aanhangwagen uitgerust moet zijn.” De politiezone koos ervoor deze actie in de lente te houden aangezien dit het moment is dat veel inwoners hun aanhangwagen gebruiken wanneer ze bijvoorbeeld groenafval naar het containerpark brengen.

Eerst informeren, dan controleren

Op zaterdag 1 juni zal de politie Limburg Regio Hoofdstad aanwezig zijn in de omgeving van alle containerparken in de zone. Hier worden alle aanhangwagens gecontroleerd en krijgen de bestuurders een informatiefolder mee. Bestuurders waarvan de aanhangwagen technisch niet in orde is, krijgen de kans om hem in orde te maken en later opnieuw te laten controleren door de politiediensten.

De politiezone zal een maandlang een intensieve informatiecampagne voeren met verschillende actiedagen. Vanaf 1 juli wordt er twee weken lang repressief gewerkt: wiens aanhangwagen niet in orde is, krijgt een proces-verbaal. “Inwoners kunnen hun aanhangwagen ook vrijwillig bij ons komen laten controleren,” zegt korpschef Pirard. “Zij kunnen hiervoor een afspraak maken via het e-mailadres verkeer@politielrh.be.”

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft in het kader van deze actie ook haar eigen medewerkers geïnformeerd over de regelgeving rond aanhangwagens. “Het is immers een zeer specifieke materie die ook niet al onze collega’s volledig onder de knie hadden,” klinkt het.

De informatiefolders zullen ook ter beschikking liggen in alle containerparken, stad- en gemeentehuizen en politiekantoren in de zone.

Bijlage