Interventieploegen rukten vorig jaar 31.296 keer uit

In 2019 moesten de interventieploegen van de politie Limburg regio Hoofdstad 31.296 keer ter plaatse gaan bij een dringende interventie. Zij worden vooral opgeroepen voor verkeersongevallen, moeilijkheden tussen personen en parkeerinbreuken. Opvallend is ook dat er bij de politiezone het afgelopen jaar meer dan 1.500 verdachte personen of voertuigen gemeld werden.

Het aantal dringende oproepen dat binnenkomt bij de politie Limburg Regio Hoofdstad bleef de afgelopen jaren vrij stabiel. In 2019 moesten de interventieploegen 31.296 keer uitrukken. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2018 (30.575 interventies). “Gemiddeld komt dit neer op 70 tot 100 interventies per dag,” zegt korpschef Philip Pirard. In totaal legden de inspecteurs in 2019 meer dan 600.000 kilometer af.

Interventieploegen worden vooral ter plaatse gevraagd bij moeilijkheden tussen personen, verkeersongevallen, parkeerinbreuken en diefstallen. Ook voor nachtlawaai moeten de interventieploegen zeer regelmatig uitrukken. “Wij krijgen elke dag gemiddeld drie tot vier oproepen voor nachtlawaai,” klinkt het. “In het weekend loopt dit zelfs op tot vijf à zes oproepen.” Tussen hun dringende noodoproepen door hebben de interventieploegen in 2019 nog meer dan 6.000 controles uitgevoerd.

Opvallend is dat burgers steeds meer verdachte situaties melden bij de politie. In 2019 hebben niet minder dan 1.530 personen een verdacht persoon of voertuig gemeld. “We zien duidelijk dat onze inwoners steeds alerter worden voor verdachte situaties,” klinkt het bij de politie. “Wij kunnen deze evolutie alleen maar toejuichen. Op deze manier hebben we al tal van verschillende criminelen kunnen oppakken.” Ook de stijging van het aantal verdwijningen valt op. In 2019 kwamen er 557 oproepen binnen over personen die verdwenen waren. In niet minder dan 157 gevallen ging het om minderjarigen.

Het aantal personen dat opgesloten werd in de cellen van de politiezone is het afgelopen jaar eveneens gestegen. “In 2019 hebben wij 1.629 personen opgesloten in onze cellen. Het jaar voordien waren er dit nog 1.500.”