Politie Limburg Regio Hoofdstad pakt afvalverzamelaars aan

De milieupolitie van de zone Limburg Regio Hoofdstad besteedt momenteel extra aandacht aan het fenomeen van ‘afvalverzamelaars’. Er lopen op dit moment drie verschillende dossiers hierrond binnen de politiezone.

De politie Limburg Regio Hoofdstad stelt regelmatig vast dat inwoners grote hoeveelheden afvalstoffen opslaan in hun tuin of op hun perceel, zonder dat zij hier de nodige vergunningen voor hebben. “Het opslaan van afvalstoffen is enorm belastend voor het milieu,” zegt korpschef Philip Pirard. “Daarom is het belangrijk dat dit steeds correct gebeurt met inachtneming van alle regels hieromtrent. Anders krijgen we bijvoorbeeld op termijn zelfs te maken met een vervuiling van het grondwater.” Daarom besteedt de milieupolitie van de zone momenteel extra aandacht aan de zogenaamde ‘afvalverzamelaars’.

“Het is ongelofelijk welke taferelen wij soms vaststellen,” klinkt het bij de milieupolitie. “De verzamelaars stockeren van alles in hun tuin: oude elektrische apparaten, autobatterijen, restanten van olie of andere gevaarlijke stoffen, producten die asbest bevatten, … . Onlangs ben ik op een plaats geweest waar men niet minder dan 1.000 m³ afval liggen had.”

Uiteraard is het toegelaten dat iedereen zijn eigen afval, in beperkte mate, thuis even bijhoudt. Maar wanneer er effectief spullen verzameld, opgehaald en gestockeerd worden, heb je onder andere een vergunning van de gemeente en een erkenning van OVAM nodig. Ook voor het vervoeren van het afval gelden er strenge wettelijke regels. “De meeste verzamelaars hebben niet de nodige vergunningen en houden zich niet aan de geldende regels,” klinkt het bij de politie. “Daarenboven gaat het ook nog vaak over een bijverdienste die niet officieel aangegeven werd.”

De afgelopen weken werden er binnen de politie Limburg Regio Hoofdstad al drie processen-verbaal opgesteld voor het onvergund opslaan van afval.