Politie Limburg Regio Hoofdstad van start!

Op vrijdag 1 januari 2016 gaat de politiezone Limburg Regio Hoofdstad officieel van start. De gemeenten Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven vormen vanaf dan één politiezone. De nieuwe politiezone heeft een oppervlakte van 315 km² en telt 152.777 inwoners.

Herman Reynders, de gouverneur van Limburg, is tevreden met de start van de nieuwe politiezone. "Als gouverneur ben ik al jaren pleitbezorger van schaalvergroting binnen het Limburgs politielandschap. De nieuwe politiezone Limburg Regio Hoofdstad is reeds de derde succesvolle fusie in Limburg. Ik ben dan ook heel tevreden met deze ontwikkeling en wens de nieuwe zone heel veel succes toe. Maar los van fusie is en blijft intense samenwerking tussen alle (politie)diensten en bestuursniveaus een absolute noodzaak om efficiënt te kunnen inspelen op de steeds weer veranderende maatschappelijke uitdagingen. Samenwerken is mijn inziens de toekomst."

Lokale verankering

De politie Limburg Regio Hoofdstad telt 389 personeelsleden. Vanaf 1 januari 2016 worden alle administratieve en operationele diensten gecentraliseerd in het hoofdkantoor van de politiezone op de Thonissenlaan 15 in Hasselt. "Samen met mijn collega-burgemeesters heb ik er steeds voor geijverd dat de lokale verankering van de politie wel behouden blijft," zegt Luc Wouters, burgemeester van Lummen. "De wijkkantoren in alle gemeenten blijven bijvoorbeeld gewoon bestaan. Inwoners kunnen hier tijdens de openingsuren nog steeds terecht voor allerlei kleine aangiften of klachten zoals diefstal of verlies van documenten. Ook de wijkinspecteurs blijven van hieruit werken." Daarnaast krijgen alle wijkinspecteurs van de politiezone een eigen gsm-nummer waarop inwoners hen rechtstreeks kunnen bereiken. In totaal telt de politie Limburg Regio Hoofdstad 42 wijkinspecteurs.

Ook op het vlak van verkeer blijft er een lokale verankering. Zo zullen er in elke gemeente proportioneel gezien evenveel snelheidscontroles plaatsvinden en wordt er extra ingezet op de zwarte verkeerspunten van elke gemeente.

Eén interventieploeg per gebied

De nieuwe politiezone is onderverdeeld in 6 gebieden. "In elk gebied rijdt er 24 op 24 uur een interventieploeg rond die onmiddellijk ter plaatse gaat bij dringende oproepen," vertelt korpschef Philip Pirard. "Het is dus niet zo dat er bijvoorbeeld voor een oproep vanuit Halen een interventieploeg moet vertrekken vanuit Hasselt. Dan zouden de aanrijdtijden te hoog oplopen en kan er kostbare tijd verloren gaan." Voor dringende politiehulp moeten burgers nog steeds bellen naar het noodnummer 101. "Op dit vlak verandert er dus niets," besluit Pirard.

Gerechtelijk werk

Naast de wijk-, verkeers- en interventiedienst maakt ook de recherchedienst een groot onderdeel uit van de nieuwe zone. Deze dienst zal in de toekomst uit een 40-tal politiemensen bestaan. Zij houden zich onder andere bezig met onderzoeken naar drugs, inbraken en andere diefstallen. Andere politiemensen werken specifiek rond onder andere jeugd en huishoudelijk geweld.

"Ook op gerechtelijk vlak geloof ik in meer samenwerking," zegt Guido Vermeiren, procureur des Konings van Limburg. "Door middel van schaalvergroting kunnen we criminaliteit die de grenzen van de politiezones overschrijdt, beter en efficiënter aanpakken."

Betere dienstverlening

De fusie heeft verschillende voordelen voor de inwoners en de politiezone zelf. "De fusie laat ons toe om efficiënter te gaan werken," vertelt Pirard. "Daarnaast kunnen we problemen op het vlak van veiligheid en leefbaarheid meer gestructureerd aanpakken, komt er een betere informatiedoorstroming en kunnen we aankopen op grotere schaal doen." Een fusie zorgt er tevens voor dat de organisatie en werking van de politie financieel beheersbaar blijft voor de gemeenten.

Alle gemeenten van de nieuwe politiezone kunnen uiteraard beroep doen op dezelfde dienstverlening. Inwoners van Halen, Lummen en Herk-de-Stad hebben vanaf 1 januari 2016 bijvoorbeeld ook een dierenpolitie en een dienst burenbemiddeling. "De leuze van de nieuwe politiezone luidt 'verbonden voor meer veiligheid'," gaat Pirard verder. "Dat is ook precies wat we willen bereiken met deze fusie: nog meer veiligheid en leefbaarheid in alle zes de gemeenten. Ik ben ervan overtuigd dat dit maar mogelijk wordt wanneer we de handen in mekaar slaan." De huidige samenwerking met de politiezone Kanton Borgloon blijft na de fusie dan ook gewoon bestaan."