Politie LRH geeft infosessies over digitaal misbruik in middelbare scholen

De leefwereld van onze jongeren speelt zich vandaag de dag meer en meer online af. Daarom is het belangrijk om hen te sensibiliseren over een veilig gebruik van het internet en applicaties. Politie LRH organiseert in dat kader infosessies op verschillende scholen waarbij zowel leerlingen van de eerste graad middelbaar onderwijs als hun ouders worden uitgenodigd.

cyber

“Dit jaar alleen al ontvingen wij 40 aangiftes inzake cybercrime, waarbij minderjarige slachtoffers betrokken waren”, aldus korpschef Philip Pirard.

De digitale snelweg

Ons leven speelt zich meer en meer online af. Maar dat brengt ook bedreigingen zoals cybercrime en digitaal misbruik met zich mee. Jongeren zijn hiervoor extra kwetsbaar. Ze zoeken vaak grenzen op, zijn zich nog niet voldoende bewust van de gevaren van het internet, zijn een gemakkelijk slachtoffer voor cybercriminelen of weten niet wat de gevolgen van hun daden kunnen zijn. Wie bijvoorbeeld fungeert als geldezel en geld via zijn rekening laat doorsluizen, pleegt een strafbaar feit en kan hiervoor vervolgd worden.

“We willen vooral de onwetendheid wegnemen en handvaten aanreiken voor de toekomst, zodat zowel de jongeren als hun ouders op de hoogte zijn over digitaal misbruik en juist kunnen handelen”, zegt eerste inspecteur Kim Brems van de unit Jeugdcrim van Politie LRH. “We richten ons hierbij op de leerlingen uit het eerste en tweede middelbaar, omdat zij in de grote school voor het eerst op de digitale snelweg terechtkomen. We hebben deze infosessies dan ook aangeboden aan alle scholen uit onze politiezone.”

Met de infosessies wil politie LRH alle vormen van digitaal misbruik bespreekbaar maken en onder de aandacht brengen. Jongeren zitten vaak aan hun digitaal toestel gekluisterd in een veilige thuisomgeving waar ze meer durf aan de dag leggen. En zo gaat onder andere pestgedrag met de hype rond gossip accounts ook na de schooluren verder. Cyberpesten is echter niet de enige bezorgdheid van de politie. Jongeren die aan sexting doen, kennen heel vaak de gevaren van het fenomeen niet. De beelden kunnen nadien ongewild verder verspreid worden of gebruikt worden als chantagemiddel. Helaas loert daar alweer de volgende vorm van cybercrime achter de hoek, want ook het verder verspreiden van foto’s of screenshots van gesprekken is strafbaar.

Weerbaar worden op het internet

Tijdens de twee uur durende infosessie geeft de politie toelichting bij de verschillende vormen van digitaal misbruik. Daarnaast krijgen de ouders en hun kinderen niet alleen tips om digitaal misbruik te voorkomen, maar ook de verschillende hulpinstanties worden aangekaart. Achteraf krijgen de aanwezigen de kans om vragen te stellen aan de politie.

“Wie als jongere slachtoffer wordt van digitaal misbruik moet voldoende ondersteund worden door zijn omgeving en door hulpinstanties”, aldus inspecteur Brems. “Daarom laten we ook dit onderdeel aan bod komen tijdens de infosessie. De impact op het mentaal welzijn van jongeren mag bij dit thema immers niet onderschat worden.”

De infosessie is zo opgebouwd dat de politie steeds vertrekt vanuit een actuele krantenkop. Zo merken de aanwezige ouders en hun kinderen meteen dat digitaal
misbruik geen ver-van-je-bed-show is. Zowel de thema’s phishing, sexting, grooming, identiteitsdiefstal, moneymules, WhatsApp-fraude als de gevaren van sociale media komen aan bod. Op die manier wil de politie de digitale weerbaarheid van jongeren verhogen, want zij zijn de volwassenen van morgen.

Infosessies op school

Op dinsdag 17 oktober gaat de eerste infosessie van start in het i-MaS in Stevoort. “Als school zetten we sterk in op ouderbetrokkenheid, we zijn immers partners in opvoeding”, aldus algemeen directeur Marita Breems. “Zowel de school, leerkrachten en ouders zijn niet altijd mee met wat de digitale wereld voor onze leerlingen inhoudt. Als wij zelf goed geïnformeerd zijn, kunnen we sneller de signalen oppikken als er digitaal misbruik dreigt. Onze taak als school reikt verder dan de schoolpoort, wij willen onze leerlingen ook weerbaar maken op dit vlak. We zijn overtuigd dat dit initiatief van de politie hiertoe kan bijdragen. Een gewaarschuwd persoon is er twee waard!”

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft dit schooljaar nog een tiental infosessies in scholen op de planning staan. Geïnteresseerde scholen uit de politiezone Limburg Regio Hoofdstad kunnen zich nog steeds inschrijven. Ook volgend jaar zal politie LRH dit initiatief opnieuw aanbieden.